Sekelskiftets Wien - Europa går in i en ny tid

Låt oss besöka Wien under sekelskiftet 1900. Det är en stad som vi bara inte kan undvika. Wien är sekelskiftets stad - Wien under fin-de-siècle. Sekelskiftet är början på det nya - den moderna tiden.
S

Ögonblicksbild, Wien 1904. Målning gjord av Ernst Graner (1865-1943).

En kulturell blomstringsperiod

Wien är huvudstad i ett centraleuropeiskt imperium - dubbelmonarkin Österrike-Ungern. Kejsaren är av ätten Habsburg - Europas äldsta furstesläkt. Inom kejsardömets gränser bor många folk: tyskar, tjecker, ungrare, slovaker, slovener, kroater, bosnier, rumäner och judar.

Filosofen Ludwig Wittgenstein växte upp i en familj, som från 1890-talet fram till första världskriget utgjorde en av de kulturella medelpunkterna i Wien. Han växte upp under den mest fruktbara, originella och mest kreativa perioden för konst och arkitektur, musik och litteratur, psykologi och filosofi. Kulturen är vår egen kultur i sin linda, det tidiga 1900-talets modernism. Men politiskt och socialt var "det glada Wien", under habsburgska monarkins sista decennier, en supermakt plågad av problem med snabba ekonomiska förändringar och oroliga rasminoriteter.

ANNONS

ANNONS

En ny modern tid nalkas

Ofta hör man att 1900-talet börjar med första världskriget. 1800-talet dör och en ny värld föds i blod. Nu kommer något nytt. Men redan vid sekelskiftet 1900 kan vi skönja hur en ny modern värld börjar stiga fram. Det är en värld som vi ännu idag kan känna igen oss i. Vi får nationella och socialistiska massrörelser. Vi får också en dragning till en ny mystisk nationalism. Rasismen växer fram. Det ologiska och oförklarliga väcker intresse och de psykologiska aspekterna får större utrymme. Man börjar också beakta och erkänna sexualitetens drivkrafter. Nationalismen är alltså en del av sekelskiftets komplexa psykologiska tankeströmningar.

Nu utvecklas såväl rasistiska som nationella massrörelser med en ny syn på identiteten, konsten, arkitekturen och sexualiteten. Det är i denna miljö Adolf Hitler växer upp och insuper tankar som senare ska leda till en världskatastrof. Men här föds också psykoanalysen och den moderna konsten. Samtidigt med allt det nya dröjer sig ändå mycket av den gamla kulturen och tänkandet från 1800-talet kvar.

Ett kulturellt världscentrum

Wien hade vid sekelskiftet 1900 en starkt utvecklad cafékultur. Det var på caféerna man träffades, det var här man läste tidningar, fick reda på nyheter. Det var också på caféerna tidens främsta författare och konstnärer diskuterade och utbytte erfarenheter. Här ser vi nu några ur den grupp som så att säga är fin-de siècle i Wien. Vi kan alltid möta dem på någon av Wiens caféer. Konstnären Gustav Klimt, en av de främsta representanterna för österrikisk modernism och professor i Wien, sitter kanske i samspråk med arkitekten och modernisten Otto Wagner. Vid nästa bord hör vi de unga författarna Hugo von Hoffmannsthal och Stefan Zweig, representanter för Jung Wien, ivrigt diskutera med de äldre och mer etablerade författarna Hermann Bahr och Arthur Schnitzler.

ANNONS

ANNONS

Pessimism, dekadensstämningar och esteticism var utmärkande för fin-de-siècle-kulturen. Både kultur och utbildning gick på högvarv och Wienuniversitetet växte starkt. Men inte bara de sköna konsterna hade sin storhetstid. Wien var också under dessa år världscentrum för medicin. Det experimentella lyftes fram och nya samhällsvetenskapliga metoder såg dagens ljus. Inom psykoanalysen var Sigmund Freud det stora namnet.

Allt detta skedde i skuggan av det moderna industriella, kapitalistiska samhällets framväxt. Nationalitetsmotsättningarna ledde fram emot den gamla världsordningens undergång. Skotten i Sarajevo i augusti 1914 var inte så långt borta.

Arkitekturen

Arkitekturen och stadsplaneringen i Wien vittnar om konfrontation mellan det traditionella och det moderna. Under senare hälften av 1800-talet revs befästningarna mellan gamla staden och ytterområdena. Istället växte nu Ringstrasse fram där med alla sina byggnader. I gamla staden ligger kejsarpalatset och aristokratins maktbyggnader. Men Ringen präglas av medelklassens kultur och dess förvaltning. Målet var att husen skulle bli vackra, att staden skulle förskönas. Arkitekterna sökte sina förebilder i historien.

När sekelskiftet närmade sig var det dags för nästa etapp i Ringenprojektet. Nu möttes historicism och modernism i två arkitekter Camillo Sitte och Otto Wagner, som båda lämnade sina förslag. Sitte ville göra Ringen ännu mer "historisk", skapa en vacker miljö, som skulle göra människor glada. Men den unge Wagner hade fångats av "det moderna" och önskade tillfredsställa en modern storstads behov. Uppdraget gick denna gång till Wagner. Ringen har därför blivit en verklig mötesplats för gammalt och nytt, dess arkitektur är en spännande blandning av många olika stilar.

Camillo Sitte såg Otto Wagners arkitektur som ett förräderi mot den traditionella Ringstrassestilen. Sitte ville ha slingrande gator och pittoreska torg. Han var i sin arkitekturkonst påverkad av Rickard Wagners musik. Efter Preussens seger över Frankrike 1870 spreds Wagnersk nationalism snabbt bland Österrikes tysknationella. Rickard Wagner glorifierade i sin musik det medeltida tyska.

LÄS MER: Österrikes historia

ANNONS

ANNONS

Gustav Klimt (1862-1918)

Gustav Klimt hade tidigare målat traditionellt och alltså i etablissemangets smak. Så fick han i uppdrag att göra tre målningar, som skulle symbolisera de tre fakulteterna medicin, juridik och filosofi. Klimt startade en konstnärsgrupp och kring den samlades många nytänkare. Själv började han också måla i en helt ny stil. Hans målning "Filosofin" väckte stor uppmärksamhet och orsakade skandal och flera års strider med ministeriet och med de styrande vid universitetet.

Något så extremt som "Filosofin" ville man inte hänga upp i aulan. Motviljan riktade sig inte bara mot det nya sättet att måla, utan mot själva motivet, tolkningen av begreppet filosofi. Klimt hade framställt filosofin som en vilsen mänsklighets sökande efter kunskap. Denna yttersta och renaste av vetenskaper hade därmed skymfats och dragits ned på en krasst mänsklig nivå, ansåg man.

Striden slutade med att Klimt avsade sig uppdraget och återlämnade de pengar han fått. Tavlorna var målade, men universitetets aula skulle de inte pryda. Under andra världskriget kom de att förstöras i en brand. Klimt tog alltså strid för sin sak och fortsatte som modernismens ledande gestalt. Bland andra tog han den unge Oskar Kokoschka under sitt beskydd.

Klimt och Kokoschka representerade alltså en riktning inom konsten, som skilde sig från det nationella konstidealet, där historien eller naturen lyftes fram.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad var speciellt med Wien under sekelskiftet 1900?
   
 2. Vilka nationaliteter och stora folkgrupper bodde inom gränserna för dubbelmonarkin Österrike-Ungern?
   
 3. Vilken roll spelade caféerna i Wiens kultur vid sekelskiftet 1900?
   
 4. Beskriv hur Wiens kultur under sekelskiftet kan spegla övergången från det gamla till det nya i samhället.
   

 

Litteratur:
Kristian Gerner, Centraleuropas historia, Natur och Kultur, 1997
Robert Kann, A History of the Habsburg Empire 1526-1918, Univ. of California Press, 1980
István Lázár, Hungary: A brief history, Budapest, 1996
Carl E. Schorske, Fin-de-siècle Vienna, London, 1979
 

Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare
 

Läs mer om

Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Publicerad: 20 september 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Matbespisning för fattiga barn.

Fattigbarn, fosterhem och barnarbete förr

I det förindustriella samhället hade människor över huvud en positiv syn på barnarbete. Det ansågs...

SO-rummet bok
S
Pridetåg

De osynliga träder fram

Via folkrörelserna och Sveriges demokratisering steg många grupper fram ur historiens dunkel:...

SO-rummet bok
S
Demonstrationståg

Folkrörelsernas framväxt

Folkrörelserna växte fram i en tid av stora förändringar. Ståndssamhället var på väg att lösas upp...

SO-rummet bok
S
Handelsgille

Innan folkrörelserna

Idag är det svårt att föreställa sig Sverige utan de föreningar och folkrörelser som starkt bidrog...

M
Nu är det jul igen

Advent, lucia och julfirandet förr

Advent, lucia och jul har i Sverige genomgått många förändringar över tid. Adventsljus, som nu är...

M
Hårt bröd

Historia om några svenska matvanor

Svenska restauranger beskylldes förr för att vara stela och tråkiga. Tvånget för män att bära slips...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Arkitektur- och stilhistoria

Historia om arkitektur, stil och design. Äldre tiders stil kan ses i konsten och arkitekturen men även i många av de...

Hi
Karta

Österrikes historia

Fördjupa dig i Österrikes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi

Livet på landet och i staden 1776-1914

Vardagsliv och andra företeelser på landsbygden och i städerna under det långa 1800-talet.

Relaterade taggar

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Hi
Ätten Habsburgs flagga

Habsburg

Släkten Habsburg var en fursteätt (ursprungligen från nuvarande Schweiz) som regerade i många...

Hi
stad

Städernas historia

2024 hade Saudiarabien börjat bygga en ny stad. Den skulle bli 17 mil lång och tvåhundra meter bred...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Skiftesreformerna i Sverige

av: Mattias Axelsson
2021-09-23

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om skiftesreformerna i Sverige under slutet av 1700- och början av 1800-talet, särskilt laga skifte.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Att vara kvinna under 1800-talet

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-08

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det var att vara kvinna under 1800-talet i Sverige.

+ Lyssna