Den industriella revolutionens vinnare och förlorare

Av: |
Tid:
16:08
|
|

Genomgång (16:08 min) av läraren Tobias Kjellström som berättar om den industriella revolutionen ur olika perspektiv.

Senast uppdaterad: 30 januari 2019
Publicerad: 30 april 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Det långa 1800-talets huvudlinjer

Det långa 1800-talets huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (1776-1914).

Industriella revolutionen

Den industriella revolutionen markerar övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället i västvärlden.

Livet på landet och i staden 1776-1914

Vardagsliv och andra företeelser på landsbygden och i städerna under det långa 1800-talet.

Relaterade taggar

Flipped Classroom

Flipped Classroom eller "flippat klassrum" är en pedagogisk modell där läraren använder digitala...

Dokumentär och film

Film som historieberättande medium är en populär underhållningskälla, men fungerar också bra i...

Orsaker till fattigdom

Enkelt uttryckt skulle man kunna definiera fattigdom som brist på ekonomiska medel (pengar och...

Sociala strukturer

Med sociala strukturer menas här fördelning av olika klasser eller sociala stånd i ett samhälle....

Industrialism

Industrialisering eller industrialism kännetecknas av fabriker, maskiner och masstillverkning....