Befolkningstillväxten i Sverige 1830-1930

Av: Mattias Axelsson |
Tid:
5:02
|
|
          

Pedagogisk genomgång (5:02 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson resonerar kring hur och varför den svenska befolkningen växte så kraftigt under 1800-talet.

5
Average: 5 (4 votes)