Frankrike under 1800-talet - politik och nationalism

Följande artiklar ingår i en artikelserie om Frankrike under 1800-talet - politik och nationalism .

Innehåll:

ANNONS

ANNONS

Artikelserie om Frankrike under 1800-talet - politik och nationalism

S

1Frankrike 1815-1848, del 1: Kungens återkomst

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-05-29

Fransmännen var trötta på krig. De hade krigat nästan oavbrutet alltsedan den stora revolutionen 1789. De hade krigat i Spanien, Tyskland, Österrike, ja de hade varit ända framme i Moskva. Miljoner landsmäns ben vittrade över hela Europa. Och nu var Frankrike besegrat av Europas samlade härar. Man var trött på Napoleon och hans "gloire". Året var 1815. Nu höll de segrande tyskarna och ryssarna sitt intåg i Paris. Med dem följde den gamla kungamakten...

+ Läs mer

S

2Frankrike 1815-1848, del 2: Revolutionerna 1830 och 1848

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-05-29

Ludvig Filip - "kung Päron" styr Frankrike. Han hade kommit till makten genom revolutionen 1830 och han störtas vid revolutionen 1848. Ludvig Filip vill inte utmana de övriga europeiska stormakterna i onödan. Men nu har minnet av Napoleon blivit populärt i Frankrike. Napoleon representerar gloire - Frankrikes ära. Vad är den bleke Ludvig Filip mot Napoleon? Fransmännen har glömt sina offer på Europas slagfält...

+ Läs mer

S

3Napoleon III och andra franska kejsardömet 1852-1870

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-07-31

Under det andra kejsardömets tid enades både Italien och Tyskland till stater. Frankrike hade tidigare haft ett stort inflytande i såväl Italien som Tyskland, då dessa regioner ännu inte var politiskt enade. Napoleon III strävade efter att behålla det franska politiska inflytandet över den europeiska kontinenten...

+ Läs mer

S

4Pariskommunen - våren 1871

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-07-31

Arbetarmassorna i Paris var förbittrade över kapitulationen för tyskarna 1871. De var också påverkade av alla de revolutionära idéer som hetsade mot borgarklassen. När de franska trupperna efter kapitulationen 1871 lämnade Paris gjorde arbetarna uppror...

+ Läs mer

S

5Fransk nationalism under slutet av 1800-talet

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-07-31

Under den Tredje republiken efter Pariskommunen (1871), växte ett radikalt mellanskikt upp i Frankrike. Detta mellanskikt var nationalistiskt men befann sig samtidigt på vänsterkanten...

+ Läs mer