Marxismen, del 1: Människan

Del 1 av 3 i en artikelserie och fördjupning om marxismen som livsåskådning. I den här artikeln kan du läsa om marxismens människosyn. Den marxistiska människosynen kan sammanfattas i tre mänskliga egenskaper: människan är skapande, människan är social och människan är medveten.
S

Marxismens grundare: Karl Marx och Friedrich Engels.

Människan i det kapitalistiska samhället

I ett kapitalistiskt samhälle fördelas, enligt marxistisk uppfattning, produktionsresultaten orättvist. Människan hindras dessutom från att vara det hon borde vara, nämligen människa. Hon blir mer och mer lik en maskin och avlägsnar sig alltmer från sin mänskliga natur.

Då människan inte kan utveckla sina naturliga anlag och behov, upplever hon främlingskap. Detta fenomen kalla marxisterna för alienation.

Först när klassamhället har försvunnit kan människan upprättas och bli det hon enligt naturen borde vara.

ANNONS

ANNONS

Marxismen som livsåskådning

Hur ska människor kunna känna arbetsglädje? Varför slås somliga ut medan andra samlar alltmer makt och rikedom? Hur ser ett rättvist samhälle ut?

Större delen av de marxistiska teorierna utgörs av sådant som normalt kopplas till ämnen som ekonomi och politik. I grunden finner man dock en viss syn på människan, historien och verkligheten. Det är detta som motiverar att marxismen idag räknas som en livsåskådning.

1. Människan är skapande

Det är i arbetet som människan ska förverkliga sin skapande kraft. Genom arbete omformar hon naturen till produkter hon själv kan använda. Arbetsprodukten består av död råvara, t.ex. lera, trä eller metall, och av människans skaparkraft och arbetsskicklighet. Människan ger alltså bort en del av sig själv och bakar in det i den färdiga produkten som utan hennes arbete aldrig hade blivit till.

När kapitalisten - som äger både fabriken och råvaran - och inte arbetaren får del av produkten som avyttras, blir arbetaren alienerad gentemot just det som kännetecknade henne som människa - arbetet. Arbetaren får istället en arbetslön som bara motsvarar en del av värdet på det som producerats. Skillnaden mellan arbetslön och försäljningsvärde kallar Marx mervärde. Det är mervärdet som kapitalisten ständigt åderlåter arbetaren på och själv lever av.

2. Människan är social

Att människan är social till sin natur innebär att hon enbart i samverkan och samarbete med andra helt kan förverkliga sig själv. Under kapitalismen tvingas människor att konkurrera istället för att samverka.

"Den enes död - den andres bröd" uttrycker enligt marxismen en kapitalistisk grundtanke som står helt i strid med den mänskliga naturen.

 

Arbetslösa
Bild: Deutsche Fotothek
Enligt marxistiskt synsätt är arbetslösheten bara ett av många synliga tecken på "kapitalismens kris" som förebådar den socialistiska revolutionen. Foto från 1946 som visar arbetslösa utanför en arbetsförmedlingen i Brandenburg, Tyskland.

3. Människan är medveten

Människan har förmåga att genomskåda och "förstå" tillvaron. Hon kan därmed planera för sig själv och för andra. Hon är medveten. Under kapitalismen förs hon bakom ljuset av kommersiella intressen såsom reklam och av falska ideologier såsom religion.

Genom att de krafter som styr hennes liv är så starka, får hon själv ett sk "falskt medvetande", dvs en felaktig bild av verkligheten. Människans naturliga reaktion på detta är en känsla av främlingskap - alienation.

ANNONS

ANNONS

Lenins testamente: Kämpa - lär!

Marxismen har fått sitt namn efter Karl Marx. Han föddes i Tyskland 1818 och levde större delen av sitt liv i London, där han dog 1883. Tillsammans med sin medarbetare Friedrich Engels (1820-1895) skrev han bl.a. Det kommunistiska manifestet och Kapitalet. Det kommunistiska manifestet inleds med de kända orden: "Proletärer i alla länder, förena er".

Ledaren för den ryska revolutionen 1917 Vladimir Lenin (1870-1924) skrev utförliga kommentarer och tolkningar av Marx och Engels skrifter. Dessa tolkningar och Lenins egna tillägg utgjorde tillsammans med Marx och Engels skrifter grunden för den politiska ideologi som utvecklades i Sovjetunionen och Kina. Den kallas därför ofta marxism-leninism.
 

LÄS MER: Marxismen, del 2: Samhället

LÄS MER: Marxismen, del 3: Verkligheten

LÄS MER: Marxism

LÄS MER: Karl Marx

LÄS MER: Kommunism

LÄS MER: Religionskritik

Användbara begrepp

Alienation brukar tolkas som en upplevelse av främlingskap i tillvaron.

Arbete i betydelsen skapande verksamhet är en mänsklig rättighet.

Friedrich Engels (1820-1895) var en tysk samhällsfilosof som tillsammans med Marx lade den teoretiska grunden till marxismen, bl.a. genom skrifterna Det kommunistiska manifestet och Das Kapital.

Kapitalet är en bok som skrevs av Marx och Engels. Det är den kanske mest kända sammanfattningen av marxismens ekonomiska teorier.

Karl Marx (1818-1883) var en tysk judisk samhällsfilosof och nationalekonom som har gett namn åt marxismen.

Mervärde är skillnaden mellan en varas material och tillverkningskostnader och dess pris före försäljning.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. För att förstå marxismens människosyn måste man kunna förklara alienation. Vad menas med alienation?
     
  2. Marxistisk människosyn kan sammanfattas i tre mänskliga egenskaper: människan är skapande, människan är social och människan är medveten. Enligt marxismen utgör kapitalismen ett hinder för utvecklandet av dessa egenskaper. Förklara hur.
     
  3. Vad menas med marxism-leninism?
     

 

Text: Lennart Koskinen (teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap, läromedelsförfattare och f.d. biskop)
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet Vad ska man tro? Religionskunskap för gymnasieskolan (tidigare utg. av Almqvist & Wiksell).

 

Senast uppdaterad: 27 november 2023
Publicerad: 30 september 2021

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
S

Marxismen, del 2: Samhället

Del 2 av 3 i en artikelserie och fördjupning om marxismen som livsåskådning. I den här artikeln kan...

SO-rummet bok
S

Marxismen, del 3: Verkligheten

Del 3 av 3 i en artikelserie och fördjupning om marxismen som livsåskådning. I den här artikeln kan...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Marxism

Marxismen är en samhällsideologi och politisk filosofi som baseras på filosofen Karl Marx idéer. Den marxistiska...

Relaterade taggar

Re
Symbol

Kommunism

Kommunism är en uppsättning politiska idéer som förknippas med den tyska författaren och filosofen...

Re
bok i ett landskap

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Re
Porträtt

Karl Marx

Karl Marx (1818-1883) var en tysk nationalekonom, författare och filosof vars politiska och...

Re
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Re
Idé

Idéhistoria

Idéhistoria handlar om hur människor uppfattar sig själva och världen. Idéhistoria är historien om...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Liberalism, konservatism och socialism - politiska ideologier

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-11-18

Julia, Kristoffer och Mattias tar sig an de tre stora politiska ideologierna - konservatism, liberalism och socialism. Vi går igenom vad en ideologi är, vad som är typiskt för de tre stora och vilken betydelse de har idag.

+ Lyssna