Ekonomiska teorier, del 1

Av: Mattias Denkert |
Tid:
17:09
|
YouTube
          

Föreläsning (17:09 min) där läraren Mattias Denkert berättar kortfattat om olika ekonomiska teorier. Här behandlas merkantilism, ekonomisk liberalism och marxism.

3.533335
Average: 3.5 (15 votes)