Henrik VIII, del 1: Kungen som bröt med påven för kärlekens skull

Den engelske kungen Henrik VIII är mest känd för eftervärlden för att han var gift sex gånger och att han lät avrätta två av sina fruar. Han bröt dessutom med påven i Rom, och gjorde sig själv till engelska kyrkans överhuvud. Detta är första delen av två i en artikelserie om Henrik VIII, en grym och maktfullkomlig härskare, men också mycket bildad och kultiverad.
S

Henrik VIII (1491-1547), porträtt från ca 1530.

Under 1400-talet var England skådeplats för rosornas krig (1455-1485), ett tronföljdskrig där ätterna York och Lancaster kämpade mot varandra om kungamakten. Kriget har fått sitt namn efter de stridande parternas symboler, huset Yorks vita ros och huset Lancasters röda. Henrik VIII:s far Henrik Tudor härstammade från huset Lancaster genom sin mor, den strikt religiösa adelsdamen Margaret Beaufort.

Efter att Henrik Tudor besegrat och dödat den regerande kungen Rikard III (av huset York) vid slaget vid Bosworth Field 1485, utropades han till kung som Henrik VII. Därmed blev han den första regenten av ätten Tudor, som ursprungligen kom från Wales. Därefter äktade han Rikards brorsdotter Elizabeth av York, och genom äktenskapet enades ätterna Lancaster och York, vilket innebar slutet på rosornas krig.

ANNONS

ANNONS

I skuggan av sin bror

Henrik VIII:s födelse 1491 på slottet i Greenwich mottogs med stort jubel. Hans födelse var dock betydligt mindre bejublad än när hans äldre bror Arthur föddes 1486. Som den yngre sonen var Henrik inte föremål för den uppvaktning som omgav Arthur, i egenskap av kronprins och framtida kung. Deras mor hade tidigt en önskan om att Henrik skulle bli en kyrkans man, vigd åt ett liv av bedjande och i celibat. Allt ljus föll på kronprins Arthur, och Henrik stod i skuggan.

Som nummer två i tronföljden fick han åtminstone en gedigen utbildning i både historia och statskunskap. Han fick också utlopp för sitt tidiga intresse för kultur och musicerande, även om fokus i utbildningen låg på kristendomens teologi.

Henrik som ung. Porträtt från 1509.

Under Henriks uppväxt växlade den kungliga familjen sitt boende mellan Eltham Palace (slottet i Greenwich) och slottet Westminster (som stod på den plats där Storbritanniens parlament nu finns). Den unge Henrik föredrog Eltham eftersom det var i betydligt bättre skick än Westminster, där det drog kallt genom de otäta fönstren.

Katarina av Aragonien

När kronprins Arthur var bara två år gammal, lät Henrik VII som ett led i sitt försök att stärkta ätten Tudors makt arrangera ett äktenskap mellan Arthur och den ett år äldre Katarina av Aragonien. Hon var dotter till Isabella I av Kastilien och Ferdinand II av Aragonien, vilka genom sitt äktenskap hade enat Spanien till ett rike. Hon skulle senare komma att bli Henrik VIII:s första hustru.

Det skulle dröja flera år innan Katarina kom till England för att möta sin blivande make Arthur, och först 1501 anlände hon till England.

Det var inget storslaget och kungligt intryck den unge Arthur gav sin blivande brud. Till skillnad mot sin yngre bror Henrik som var mycket välväxt och ståtlig för sin unga ålder och samtidigt förde sig med kunglig elegans, var Arthur blek och klen. Bröllopet mellan den 15-årige Arthur och den 16-åriga Katarina hölls i november 1501 i Saint Paul’s Cathedral i London, och det var prins Henrik som överlämnade bruden till sin äldre bror.

ANNONS

ANNONS

Katarina av Aragonien skulle livet igenom med bestämdhet hävda att det inte hände någonting i den äktenskapliga bädden och att äktenskapet med Arthur förblev sexuellt ofullbordat. Med största sannolikhet talade hon sanning. När Henrik VIII långt senare ville annullera (upplösa) sitt äktenskap med Katarina, blev hennes giftermål med Arthur grundligt analyserat. Ett sexuellt fullbordat äktenskap med Arthur hade inneburit att Henrik genom att äkta Katarina, brutit mot Bibelns påbud (Tredje Moseboken 20:21) att man inte ska ta sin broders hustru till sin, vilket var ett tungt vägande skäl för att få äktenskapet annullerat och betraktat som ogiltigt.

Henrik VIII kung av England

Katarina av Aragoniens äktenskap med kronprins Arthur blev kortvarigt. I april 1502 avled Arthur, troligen i tuberkulos som var en vanligt förekommande sjukdom även bland de rika i samhället. Konsekvensen av Arthurs död blev att Henrik plötsligt var kronprins. Kungen som var rädd för att även Henrik skulle drabbas av någon dödlig sjukdom innan han nådde myndig ålder, lät mer eller mindre isolera honom på slottet Westminster. Även Katarina, som blev änka innan hon fyllt 17 år, isolerades från omvärlden, men av helt andra anledningar.

För att alliansen med Spanien inte skulle upplösas, lät kungen skyndsamt ansöka om tillstånd i Rom för ett godkännande av en trolovning mellan kronprins Henrik och Katarina av Aragonien. Ett sådant krävdes eftersom hon tidigare varit gift med Henriks bror. Drygt ett år efter Arthurs död var tillståndet utfärdat, varefter trolovningen mellan Henrik och Katarina kunde utlysas.

Kung Henrik VII var inte vidare nöjd med den äktenskapliga alliansen med Spanien, eftersom han ansåg att Katarinas far, Ferdinand II av Aragonien, höll inne med hemgiften. Personligen hade kungen inga planer på att bekosta sin svärdotters kungliga uppehälle i England. Hans säregna beteende förvärrades än mer då drottningen, Henriks mor, avled 1503. Katarina tvingades till och med att skriva till sin far för att be om ekonomiskt bistånd till mat för att inte riskera att svälta ihjäl.

Lät modernisera armén och flottan

Efter faderns död 1509 besteg Henrik VIII den engelska tronen och mindre än två månader senare vigdes Henrik och Katarina vid en enkel ceremoni som hölls i slottet i Greenwich. Däremot var kröningsceremonin, som hölls i Westminster Abbey den 24 juni 1509, betydligt mer påkostad.

Under det första årtiondet som regent var Henrik VIII mindre intresserad av statsangelägenheter än av alkoholstinna bjudningar och upptåg. Han skulle livet igenom uppskatta denna typ av nöjen, där intag av kopiösa mängder vin och mat utgjorde höjdpunkten. Under ungdomsåren överskuggade nöjena ofta hans statsmannaskap. Visserligen fattade den unge kungen ett antal viktiga beslut. Ett sådant var att genast låta omstrukturera och modernisera armén samt bygga upp en flotta. Detta var ett klokt beslut eftersom ärkefienden Frankrike var militärt starkt både till land och till sjöss.

ANNONS

ANNONS

Under Henriks tid som kung låg England i krig med Frankrike vid tre tillfällen, och även om den engelska armén erövrade viktiga områden i Frankrike, var maktbalansen mellan länderna mer eller mindre oförändrad vid Henriks död 1547.

Kardinal Wolseys uppgång och fall

I början av 1510-talet framträdde kardinal Thomas Wolsey som Englands mäktigaste man efter Henrik VIII. Wolsey, som var son till en slaktare och därmed fått en enkel uppväxt, gjorde en karriär som saknar motstycke. Som präst blev han först engagerad som kaplan (kapellpräst) hos Henrik VII, och efter att Henrik VIII tagit över regeringsmakten blev han snart hans främste rådgivare och närmaste man. Detta retade upp många i kungens närmaste krets, inte minst hertigen av Norfolk och andra adelsmän, som såg sig förbigångna av en man utan adlig börd.

Henrik VIII överlät både inrikes- och utrikespolitiska frågor och uppdrag till Wolsey vars maktambitioner sträckte sig ända upp till påvestolen i Rom.

Kardinal Wolseys fall blev lika spektakulärt som hans karriär, och det fanns flera anledningar till detta. Henrik VIII tappade delvis förtroendet för honom då han fick reda på att Wolsey levde med en kvinna, och dessutom hade barn med henne. Detta var strängt förbjudet för präster inom katolska kyrkan. Det slutliga avgörandet och den direkta orsaken till Thomas Wolseys fall 1529, var att han misslyckades med att annullera Henriks äktenskap med Katarina (se nedan). Wolsey fråntogs alla sina egendomar och greps, anklagad för högförräderi. Den en gång så mäktige kardinalen dog trots allt en naturlig död i väntan på rättegång, med största sannolikhet i sviterna efter en hjärtinfarkt.

Älskarinnan födde kungen en son

När man diskuterar Henrik VIII:s äktenskapliga samlevnad med Katarina av Aragonien, är det lätt att tro att det var ett olyckligt äktenskap. Så var inte fallet, åtminstone inte under de första åren. Upprepade missfall och dödfödda barn, samt hennes misslyckande (som kungen och hovet upplevde det) att föda en manlig arvinge, medförde emellertid att hon blev alltmer religiöst introvert. Detta samtidigt som kungens uppskattning för blöta festligheter ökade.

Katarina födde 1516 en dotter som skulle komma att bli det enda överlevande barnet från äktenskapet. Maria, som dottern hette, skulle långt senare bli Maria I, drottning av England och mer känd som Maria den blodiga (”Bloody Mary”). Kort efter dotterns födelse inledde kungen en kärleksaffär med den unga och vackra Elizabeth ”Bessie” Blount, som var hovdam åt hans hustru. Förhållandet som varade under två års tid, resulterade i att älskarinnan födde kungen en frisk och välskapt son. Det måste ha varit en mycket känslomässigt påfrestande situation för Katarina, eftersom Henrik VIII högtidligt proklamerade att han äntligen fått en son. Henrik VIII lät även upphöja sonen, döpt till Henrik Fitzroy, till hertig av Richmond och Somerset. Sonen avled 1536 i tuberkulos, och han var som utomäktenskapligt barn aldrig inräknad i tronföljden.

ANNONS

ANNONS

Äktenskapet annullerat

Efter att förhållandet med Bessie avslutats inledde kungen en ny kärleksrelation med ännu en av Katarinas hovdamer. Mary Boleyn som hon hette, var dotter till en av Henriks närmaste män, diplomaten Thomas Boleyn. Mary hade vistats vid det franska hovet tillsammans med sin yngre syster Anne Boleyn, och väl hemkomna till England fick de tjänst vid Henrik VIII:s hov. Det var dock inte Mary som skulle bli föremål för Henriks långvariga kärlek, utan systern Anne, vars utstrålning och utseende fullkomligt trollband kungen.

Anne Boleyn var i 25-årsåldern då Henrik VIII i mitten av 1520-talet förälskade sig i henne. Till skillnad från tidigare kvinnor som han visat intresse för, vägrade Anne att bli kungens älskarinna. Istället klargjorde hon för den kärlekskranke kungen, att det enda sättet han kunde få henne, var genom giftermål. Henrik VIII hade inga planer på att ge upp kärleken till Anne, och därför lät han Thomas Wolsey (se ovan), som då ännu var i livet, att kolla upp vilka alternativ det fanns för att få äktenskapet med Katarina ogiltigförklarat. Det blev en långdragen rättegångsprocess där hennes äktenskap med Henriks äldre bror Arthur skärskådades. Samtidigt försökte Wolsey med olika påtryckningsmedel att påverka påven och kurian i Rom att ge sitt godkännande.

Trots att Katarina måste ha känt sig illa behandlad, bedyrade hon hela tiden sin kärlek till Henrik. De kärleksfulla orden hjälpte dock föga. Och det spelade heller ingen roll att det engelska folket stod på hennes sida. Henrik VIII hade bestämt sig för att det var Anne som skulle föda honom en manlig tronföljare.

Henrik VIII bannlyst

Det dröjde sju år från det att Henrik VIII började uppvakta Anne Boleyn till att äktenskapet med Katarina slutligen annullerades, och det krävdes drastiska åtgärder för att driva igenom kungens vilja. Anne Boleyn, liksom kungens rådgivare Thomas Cromwell (som beskrivs mer ingående i nästa del av artikeln) var tidigt anhängare av den protestantiska kristendomens tankegångar. Så när påven vägrade ogiltigförklara Henrik VIII:s äktenskap, förde Cromwell fram en lösning på problemet som till slut vann kungens gehör. Genom att bryta med katolska kyrkan och istället utropa Henrik VIII som den engelska kyrkans överhuvud, fanns det inga hinder för att upplösa äktenskapet med Katarina av Aragonien.

Henrik VIII och Anne Boleyn vigdes i januari 1533 av ärkebiskop Thomas Cranmer, som stod bakom kungens brytning med påven. Fyra månader senare kröntes Anne Boleyn till Englands drottning vid en storslagen ceremoni i Westminster Abbey. Påven Clemens VII svarade med att bannlysa Henrik VIII, ett fördömande som kungen tog med ro, eftersom han nu såg sig själv som den engelska kyrkans högste och oantastliga ledare.

ANNONS

ANNONS

Katarina av Aragonien förlorade inte bara sin drottningtitel. Hon tvingades också att leva i avskildhet både från omvärlden och från sin dotter Maria, som hon aldrig mer skulle återse. Katarina avled 1536 på Kimbolton Castle och då hade Maria dessutom förklarats som illegitim dotter till Henrik VIII, vilket blev en följd av att hans äktenskap med Katarina räknades som ogiltigt.

Henrik VIII hade äntligen fått sin älskade Anne, kvinnan som han så länge hade trånat efter. Men det dröjde inte länge förrän den alltmer paranoida Henrik VIII började ifrågasätta sin kärlek även till Anne...

LÄS MER: Henrik VIII, del 2: Kungen som lät avrätta två av sina fruar

LÄS MER: Henrik VIII

LÄS MER: Anglikanska kyrkan

 

Litteratur:
Antonia Fraser, Henrik VIII:s sex hustrur, Bokförlaget Forum, 2003.
Catherine Fletcher, The divorce of Henry VIII, Vintage, 2013.
John Edwards, Mary I - England´s catholic queen, Yale University Press, 2011.
Peter Ackroyd, Tudors, Pan Books, 2013.
Robert Hutchinson, The last days of Henry VIII, Weidenfeld & Nicolson, 2009.
Tracy Borman, Henry VIII and the men who made him, Hodder Paperback, 2019.
Tracy Borman, The private lives of the Tudors, Hodder Paperback, 2017.
Tracy Borman, Elizabeths Woman, Vintage, 2010.


Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli
 

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 31 augusti 2022

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S

Kejsarinnan Matilda

Medeltidens mäktiga kvinnor var vanligen inhoppare för män. När adelsmannen befann sig på resa,...

SO-rummet bok
S

Henrik VIII, del 2: Kungen som lät avrätta två av sina fruar

I den föregående artikeln om Henrik VIII kunde vi på slutet läsa att kungen äntligen fick sin...

S

Elisabet I - jungfrudrottningen

Elisabet I, dotter till Henrik VIII och hans andra hustru Anne Boleyn, regerade England och Irland...

L

Tsar Peter I formade Ryssland till en stormakt

I Kreml föddes år 1672 ett gossebarn i tsarfamiljen. Pojken döptes till Pjotr, på svenska Peter....

S

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna - svensk regent i en mörk tid

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna levde i gränslandet mellan medeltiden och den tidigmoderna tiden...

M

Robin Hood - myt eller verklighet?

Förmodligen är Robin Hood en av de mest kända gestalterna från medeltiden. Idealiserad på 1400-...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi
Karta

Storbritanniens historia

Historia om Storbritannien (England, Skottland, Wales och Nordirland). Här finns material som behandlar Storbritanniens...

Hi

Kända personer 1500-1776

Historia om några av den nya tidens mest kända personer och deras levnadsöden.

Relaterade taggar

Hi
Kung

Kungar och kejsare

De sammansvurna som mördade Julius Caesar hade hävdat att de dödat honom för att rädda den romerska...

Hi
Porträtt

Henrik VIII

År 1485 kom ätten Tudor till makten i England och gradvis lyckades kung Henrik VII (Henrik VIII:s...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Frågan om Skottlands självständighet

av: Mattias Axelsson
2021-05-10

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap och historia) om Skottland och kraven på skotsk självständighet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordirlands historia

av: Mattias Axelsson
2021-04-12

I veckans avsnitt pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om Nordirlands historia under 1900-talet och framåt.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Vasatiden

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-25

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om Vasatiden - alltså när Gustav Vasa och hans söner regerade Sverige.

+ Lyssna