En introduktion till genus

Av: Janne Mitterer |
Tid:
25:47
|
|
          

Introduktion (25:47 min) till genus och tankar kring genus i praktiken. Filmen är gjord av samhällskunskapsläraren Janne Mitterer.

5
Average: 5 (1 vote)