Religion och konflikter

          

Avsnitt på webbsidan Säkerhetspolitik.se där du kan lära dig mer om hur man kan se på religion och konflikt, och hur de kan hänga ihop. Webbplatsen drivs i statlig regi och tar upp frågor som berör vår gemensamma säkerhet.

4
Average: 4 (1 vote)