Cicero - offer i blodig maktkamp om Rom

Cicero (106-43 f.Kr) var redan under sin samtid en berömd politiker med en lång politisk bana bakom sig. Han föddes 106 f.Kr i en småstad tio mil öster om Rom. Han sattes tidigt i skola i Rom och vistades också en tid i Grekland, något som ansågs nödvändigt vid all högre utbildning. I Grekland studerade han talekonst och filosofi, och som talare, filosof och författare skapade han sig sedan ett stort namn. I Rom arbetade Cicero som advokat och kom in i politiken. Han gjorde en snabb karriär trots att han inte kom från någon rik och förnäm familj. I Ciceros brev kan man läsa att de allra förnämsta familjerna aldrig riktigt kunde smälta att en "ny man", en uppkomling, skulle stiga så högt.
M

Cicero håller tal i senaten. Del från en målning gjord av Cesare Maccari, 1889.

År 63 f.Kr valdes Cicero till konsul i Rom. Han utkämpade en bitter strid med upprorsledaren Catilina. Catilina stupade i kamp med regeringens trupper och Cicero hyllades som Roms räddare.

När Caesars makt ökade sköts Cicero åt sidan. Han ogillade Caesars diktatur men vågade inte öppet sätta sig upp mot den nye ledaren. Cicero drog sig undan till sin villa och sina böcker.

Efter mordet på Caesar fick Cicero en ny chans. Han hade inte deltagit i sammansvärjningen, men det är inget tvivel om att han välkomnade mordet. Han blev under några månader den romerska statens ledare. Men Cicero hade litat för mycket på Octavianus. De ilskna tal han hållit mot Antonius blev Ciceros fall.

ANNONS

ANNONS

Maktkamp efter Caesars död

År 44 f.Kr. mördades romarrikets mäktigaste man, Julius Caesar. De som mördade Caesar tyckte att han blivit för mäktig. De var rädda för att Caesar tänkte göra sig till kung över romarriket.

Efter mordet på Julius Caesar började en lång och blodig maktkamp. Caesar själv hade utsett sin artonårige släkting Octavianus till arvinge. När Octavianus fick veta det befann han sig i Grekland och begav sig genast mot Rom.

Tre om makten

På hemvägen från Grekland fick Octavianus veta att det fanns ytterligare två mäktiga män som ville efterträda Caesar. Den ene, Lepidus, hade varit nära vän till Caesar. Han hade också haft den militära posten närmast under Caesar. Ett allvarligare hot var Antonius. Han hade varit Caesars närmaste medhjälpare och konsul när Caesar mördades.

Octavianus, Lepidus och Antonius var alltså motståndare. Men ingen var ännu mäktig nog att rå på de andra.

Sakta byggde Octavianus upp sin makt. Han fick stöd av Caesars gamla soldater som krävde hämnd för sin ledares död. Octavianus fick också stöd i senaten. Senaten hade under Caesars tid fått se sin makt minska. Många senatorer trodde att den unge Octavianus var lättast att styra av de tre män som kämpade om makten.

Senaten stödde alltså Octavianus och var samtidigt emot Antonius. En av dem som ivrigast stödde Octavianus var den berömde senatorn Cicero, en av senatens och alla tiders bästa talare. Cicero fördömde Antonius i fjorton tal som kallas de filippiska talen.

Ett triumvirat

Andra triumviratet
Bild: Wikimedia Commons
Triumviratets dödslista innehöll tusentals namn på politiska motståndare. Enligt en uppgift dödades 300 senatorer och 2 000 adelsmän när triumviratet hämnades Caesars död.

På sensommaren år 43 f.Kr, något mer än ett år efter mordet på Caesar, godkände senaten ett triumvirat. Ett triumvirat bestod av tre män. Där ingick de tre rivalerna Octavianus, Marcus Antonius och Lepidus. Deras första uppgift blev att hämnas på Caesars mördare. I flera slag vid Filippi besegrades mördarnas arméer. Ledarna för sammansvärjningen begick självmord.

Gemensamt vände sig de tre i triumviratet nu mot andra fiender. På en ö i en flod diskuterade de i tre dagar vilka romare som skulle sättas upp på en dödslista. Antonius krävde att Ciceros namn skulle skrivas dit, annars tänkte han inte diskutera alls. Enligt vissa berättelser försökte Octavianus under två dagar rädda Ciceros liv. Men Octavianus gav med sig. I gengäld måste Lepidus sätta upp sin brorson Paulus och Antonius sin morbror Lucius Caesar på dödslistan. Dessutom delade de tre romarriket mellan sig.
 

ANNONS

ANNONS

Ciceros flykt

Cicero befann sig på sin gård i Tusculum när han fick veta att han stod på triumviratets dödslista (se faktarutan ovan). Tillsammans med sin bror Quintus beslöt han sig för att fly till Astura, ett lantställe som han ägde vid kusten. Därifrån skulle de försöka ta sig till Brutus i Makedonien. De visste inte att Brutus, en av Caesars mördare, redan var besegrad.

De båda bröderna färdades vägen fram i bärstolar som bars av slavar. Plötsligt kom Quintus att tänka på att ingen av dem hade tillräckligt med pengar. Han föreslog att Cicero skulle bege sig i förväg. Själv skulle han vända tillbaka, hämta pengar och annat de kunde behöva och sedan komma efter.

De båda bröderna omfamnade varandra och skildes åt under tårar. Kort därefter blev Quintus förrådd av sina slavar. Antonius utsända män mördade både Quintus och hans son.

Cicero fortsatte till Astura. Där fann han ett skepp som tog med honom mot Makedonien. Men efter en rast när besättningen ville fortsätta, steg Cicero iland. Den grekiske historieskrivaren Plutarchos skriver att det kan ha berott på att Cicero fruktade den långa sjöresan. Det kan också ha varit så att Cicero fortfarande, innerst inne, litade på Octavianus.

Korparna - ett dåligt tecken

Cicero tog vägen mot Rom. Så ändrade han sig på nytt och återvände till Astura, där han enligt Plutarchos tillbringade en sömnlös natt. Cicero gjorde upp hemska och förtvivlade planer. Bland annat funderade han på att i hemlighet ta sig in i Octavianus hus, begå självmord vid hans eldstad och sedan spöka för honom. Men Cicero var alltför rädd för upptäckt och tortyr för att sätta planen i verket.

Till slut lät Cicero sina slavar föra honom sjövägen till Caieta, där han hade ännu en villa. Platsen hade också ett litet tempel, helgat åt guden Apollon, alldeles vid stranden. Från kapellet lyfte en flock korpar som under skrik och oväsen flög ut över vattnet mot Ciceros skepp. Korparna slog sig ner i riggen på bägge sidor om stormasten. Där satte sig några och kraxade, andra började hacka i masterna. Besättningen tyckte att detta var ett mycket dåligt tecken.

Cicero steg iland och lade sig så småningom för att sova i villan. Men korparna hade slagit sig ner i det öppna fönstret och förde ett väldigt oväsen. En av dem flög fram till sängen, fattade med näbben tag i Ciceros mantel, som han dragit över huvudet, och drog bort manteln från hans ansikte.

Slavarna som såg det hela började bli oroliga. De placerade den utmattade Cicero i en bärstol och skyndade ner mot havet.

ANNONS

ANNONS

Cicero mördas

Just då kom de utsända mördarna, som var två officerare - centurionen Herennius och militärtribunen Popillius - tillsammans med flera soldater. De fann dörrarna i villan låsta och slog in dem. De hittade inte Cicero, och tjänarna sa att de inte visste någonting. Då pekade en ung frigiven slav som hette Fiologos på bärstolen som bars genom parkens övervuxna och skuggiga gångar ner mot havet.

Ciceros död
Triumviratets utsända mördare hinner ifatt Cicero. Kort därefter hugger de ihjäl den man som var en av romarrikets störste författare och talare. Bilden är gjord 1831.
Popillius skyndade att besätta utgångarna med några av sitt följe. Samtidigt rusade Herennius genom parken. När Cicero fick se honom gav han slavarna order att genast sätta ner bärstolen. Själv satt han med hakan stödd mot vänster hand. Hans ansikte var härjat - dammig och orakad, med håret i oordning. Cicero såg mördarna i ögonen.

"Det var en hemsk syn", skriver författaren Plutarchos, "en hemsk syn, som fick de flesta att hölja över sitt ansikte när Herennius gav Cicero dödsstöten."

Ciceros huvud och händer fördes till Rom där de spikades fast vid talarstolen i senaten. En spik slogs genom Ciceros tunga som så ofta använts till lysande tal.

Arvet efter Cicero

Cicero anses som en av romarrikets största talare och författare. Han var en språkets mästare och formade latinet som ingen annan. Cicero skrev dels ner många av sina tal, dels skrev han böcker om konsten att tala.

Cicero var också en flitig brevskrivare. Breven handlar om allt från vardagens problem till politik och är en ovärderlig historisk källa. Flera hundra av hans brev har bevarats, och han är en av de få människor från antiken som vi kan få en nästan personlig kontakt med. Många brev är skrivna till Ciceros vänner, och det var aldrig hans mening att de skulle läsas av utomstående. Ciceros svaga sidor träder fram i breven. Han överdriver gärna sin egen betydelse och har svårt att besluta sig. Men man inser att han var en lysande begåvning med enorm arbetsförmåga.

Cicero skrev också om filosofi. En del av det vi vet om grekisk filosofi har bevarats genom Ciceros skrifter. Han skapade också många av de filosofiska ord och begrepp som används än idag.

Cicero påverkade också andra författare. Bildade människor i Europa skrev på latin i över tusen år efter hans död. Det har sagts om Cicero att nästan alla författare som skrev på latin försökte skriva som han - och de som inte ville likna honom fick anstränga sig för att skriva på något annat sätt.

ANNONS

ANNONS

Plutarchos - historieskrivaren

Mycket av berättelsen om mordet på Cicero bygger på den grekiske författaren Plutarchos berättelser. Han levde omkring 46-120 e.K. och är mest känd för sina levnadsbeskrivningar av kända greker och romare.

Plutarchos ville genom sina berättelser uppfostra läsarna till hederliga medborgare. När han berättar om framstående greker och romare intresserar han sig därför främst för karaktärsdrag och händelser som kan vara lärorika för läsarna. Sådana författare kallas moralister. Många moralister är ganska tråkiga att läsa och de flesta av dem är idag helt bortglömda. Men Plutarchos kunde konsten att berätta. Därför har människor läst honom i två tusen år.
 

LÄS MER: Romarriket

LÄS MER: Kampen om Rom och mordet på Julius Caesar

LÄS MER: Rom som republik

LÄS MER: Octavianus

LÄS MER: Antonius och Kleopatra - kärlekshistoria med blodigt slut

LÄS MER: Lätta fakta om antikens Rom

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilka fick i uppdrag att hämnas mordet på Caesar?
   
 2. De tre var egentligen rivaler. Varför började de samarbeta?
   
 3. Varför valde senaten att stödja Octavianus?
   
 4. Cicero var en viktig politiker i Rom. Ge exempel på hans inflytande.
   
 5. Ge exempel på vad som kännetecknade Plutarchos.
   

 

Litteratur:
Jerome Carcopino, Dagligt liv i antikens Rom, Prisma, Stockholm 1961
F C Fuller, The Decisive Battles of the Western World, Eyre & Spottiswoode, London 1954
Utdragen ur Plutarchos berättelser är baserade på: Plutarkhos levnadsteckningar över berömda greker och romare, i urval och översättning av Theander, Harrie & Bergstedt.
Natur och Kultur 1947
Åke Holmberg, Vår världs historia, Natur och Kultur, Stockholm 1982
 

Text: Lars Hildingson (historielärare och läromedelsförfattare) och Kaj Hildingson (journalist och läromedelsförfattare)
 

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 24 oktober 2022

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Kärlekspar

Catullus

Catullus var en romersk diktare och beundrare av den grekiska kvinnliga poeten Sapfo (som vi...

SO-rummet bok
M
Sapfo

Sapfo

Sapfo är en av de mest kända lyrikerna från antikens Grekland. Hon är samtidigt den första kända...

L
Roms katakomber 770-600

Lätta fakta om Roms katakomber

Under miljonstaden Rom finns det ett system av underjordiska gångar med kristna begravningsplatser...

L

Lätta fakta om antikens Rom

Kejsaren bodde i Rom, huvudstaden i ett stort rike som vi kallar för romarriket eller det romerska...

M

Skriftens historia - från bildskrift till alfabet

Det äldsta kända skriftspråket, kilskriften, utvecklades i Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan...

M

Kvinnor i antikens Grekland och Rom

Det antika samhället var starkt militaristiskt och den manliga krigaren framstod som ett ideal....

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Romarriket

Romarriket, även kallat det romerska riket (500 f.Kr - 500 e.Kr), var antikens dominerande stormakt. Rikets medelpunkt...

Hi

Kända personer på forntiden och antiken

Historia om några av forntidens och antikens mest kända personer och deras levnadsöden.

Relaterade taggar

Hi
rom

Roms historia

Italiens huvudstad Rom ligger ungefär mitt på Italiens västkust (se karta). Väster om staden ligger...

Hi
Historiska personer

Politiska mord

Politiska mord är inget modernt påhitt. Det äldsta mord som skildras på SO-rummet skedde för över...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Jesus död och uppståndelse

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-12

När påsken närmar sig pratar Julia, Kristoffer och Mattias om Jesus död och uppståndelse, själva orsaken till det kristna påskfirandet.

+ Lyssna