S
Tagg
Folkmassa i rörelse
Hungermarsch i Kramfors, 1917.

Hungermarscherna 1917

Hungermarscherna 1917 var demonstrationer som bland annat var orsakade av den rådande livsmedelsbristen. Under våren minskade brödransonerna och potatisen blev alltmer sällsynt. Livsmedelspriserna hade under kriget ökat med över 50 procent.

På ett 20-tal orter förekom aktioner, ofta med många kvinnor i täten, t.ex. i Västervik 16 april och i Stockholm 27 april då 5 000 kvinnor demonstrerade mot mjölkbristen och Mjölkcentralens monopol. Särskilt dramatiska var händelserna i Ådalen. Strejker utbröt, soldater i uniform demonstrerade, 5 000 människor deltog i hungermarschen, affärer och bondeförråd genomsöktes.

ANNONS

ANNONS

Syndikalister försökte ta initiativet genom att planera en stormning av fängelset i Härnösand där Amalthea-mannen Anton Nilsson satt. Militär skickades dit, men efter 1 maj stillades oron.

Kulmen nåddes vid Seskarö 25 maj där arbetarna övertog livsmedelsfördelningen - men noga betalade för sig. I juni stabiliserades läget. Potatisskörden var riklig och den nya moderata högerregeringen slöt avtal med Storbritannien om livsmedelsimport.

LÄS MER: Matbrist och ransonering vid hemmafronten under första och andra världskriget

LÄS MER: Revolutionen i Stockholm som inte blev av

LÄS MER: Sverige under första världskriget


FÖRFATTARE

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Kategorier: Taggar:

Här nedan hittar du material som kan relateras till hungermarscherna 1917.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
26 juni 2020

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Hungermarscherna 1917

M

Revolutionen i Stockholm som inte blev av

av: Magnus Västerbro
2023-03-18

Våren 1917 var Sverige bara en gnista ifrån en explosion. Eftersom regeringen vägrat att under det stora världskriget kapa banden med Tyskland, hade Storbritannien satt landet i karantän, vilket lett till omfattande livsmedelsbrist, och efter en misslyckad potatisskörd, till regelrätt hunger. Samtidigt krävde en allt mer högljudd arbetarrörelse demokratiska reformer: lika rösträtt för män och kvinnor och ett slutgiltigt avskaffande av monarkins makt...

+ Läs mer

S

Matbrist och ransonering vid hemmafronten under första och andra världskriget

av: Folke Schimanski
2019-10-03

Kejsar Napoleon fällde en gång det bekanta yttrandet att ”en armé marscherar på sin mage”. En förbisedd aspekt i krigshistoriska framställningar är matfrågan. Hur försörjde sig befolkningen i de drabbade länderna? Faktiskt spelade tillgången på föda en viktig roll för krigföringen och för krigets utgång, inte minst under 1900-talets två världskrig. De revolutioner som ägde rum i Europa i samband med första världskriget föregicks av talrika hungerdemonstrationer. Massvält förekommer ofta i samband med krig. Fast i gynnsammare fall kunde också folkhälsan höjas genom en påtvingad omställning från animalisk till vegetarisk kost. Historien om krig och mat har därför också intresse för dagens debatt om klimatfrågan...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Sverige under första världskriget

av: Carsten Ryytty
2014-12-13

Sverige var, liksom Danmark och Norge, neutralt under första världskriget. Finland tillhörde Tsarryssland sedan 1809. Detta innebar att Sverige hade en landgräns mot Ryssland som var en av de krigförande stormakterna i det stora kriget. Men Sveriges neutralitet var inte självklar enligt många politiker och andra inflytelserika personer...

+ Läs mer

Länkar om Hungermarscherna 1917

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS