Buddha och andra buddhor

Enligt traditionen grundades buddhismen av Siddharta Gautama, en fursteson som levde i norra Indien på 400-talet före vår tideräkning. Beteckningen Buddha fick han först så småningom. Enligt buddhismen finns det många buddhor, men Siddharta Gautama är den främste bland dem.
M

Det har funnits många andra buddhor innan och efter Buddha.

En av många andra religionsgrundare från samma tid

Siddharta Gautama föddes i Lumbini som nu ligger i Nepal och det anses historiskt bekräftat att han har existerat. Tiden för hans födelse och död är mer omtvistad. Många forskare anser numera att han föddes ungefär år 490-480 före vår tideräkning, och avled ungefär år 410-400 före vår tideräkning. Det betyder att han föddes för drygt 2 500 år sedan. Den tiden och århundradet före Buddha var en period då många tänkare och religionsgrundare levde i Europa, Indien, Mellanöstern och Kina: flera av profeterna i Gamla testamentet, de kinesiska filosoferna Konfucius och Lao-Tzu som grundade taoismen, jainismens grundare Mahavira, den persiska filosofen Zarathustra, grekerna Sokrates och Platon, och många fler.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Buddha: En person som nått nirvana (upplysning). För buddhister är Siddharta Gautama den främste bland alla buddhor.

Nirvana: En slags tillstånd av mental upplysning. Nirvana uppnås efter att man släckt (lärt sig avstå) alla begär och lockelser i livet. Begärens utslocknande innebär återfödelsens slut.

LÄS MER: Buddhismen

Buddha växte upp i rikedom

Siddharta Gautama tillhörde en aristokratisk klan i Shakya vilket verkar ha varit en klanrepublik eller ett furstendöme i dagens nordöstra Indien. Det är därför han också kallas Shakyamuni, Shakya-klanens visa man. Furstendömet verkar ha varit organiserat utifrån andra hierarkier än kastsystemet som annars präglade många samhällen i regionen.

Uppväxten var troligen privilegierad för den unge Siddharta och då ingick bred utbildning i ämnen som passar en politiker och klanledare. Ofta beskrivs han som prins, vilket många forskare anser är överdrivet utifrån de historiska bevis man funnit hittills.

Människan lever ett liv i otillfredsställelse

Siddharta Gautama växte upp i välstånd, gifte sig och fick en son. Då konfronterades han för första gången med människans lidande i form av åldrande, sjukdom och död. Han drabbades av en insikt om vad som är människans villkor: ingenting består, livet innebär upplevelser som är otillfredsställande, och ingen har en individuell själ som är odelad, permanent och oföränderlig.

Sökte en väg ut ur otillfredsställelsen

Siddharta övergav barn, hustru, hus och hem och gav sig iväg för att söka en väg ut ur otillfredsställelsen. Vid samma tidsperiod fanns det olika grupper i norra Indien som sökte svar på hur man kunde slippa återfödas in i lidandets värld. Uppvuxen med bekvämlighet och välstånd utforskade Siddharta nu istället överdådets motsats. Han ägnade sig åt asketism och svält så till den grad att han höll på att dö. De kroppsliga upplevelserna distraherade visserligen från andra tankar och känslor men gav honom ingen lösning på själva grundproblemet. Varken rikedom eller asketism hade alltså fungerat.

ANNONS

ANNONS

Nådde upplysning och blev en buddha

Efter sex år av sökande satte han sig ned under ett fikusträd i Bodh Gaya. Enligt buddhistisk tradition utmanades Siddharta Gautama av demoner och andra väsen men nådde till slut det tillstånd av ”uppvaknande” som också kallas upplysning. Då blev han Buddha.

Buddha är en titel, inte ett personnamn. En buddha har vaknat upp och förstått tillvarons sanna natur. Det var så han enligt den buddhistiska berättelsen upptäckte dharma, eller dhamma på pali, vilket är den lära om människan och alltet som buddhismen bygger på. Buddha skapade alltså inte dharma, utan förstod den och kunde förmedla det han insett till andra.

Under fyrtiofem år undervisade Buddha både allmänheten och ett eget följe av män och kvinnor på olika platser i norra Indien. När han vid drygt åttio års ålder avled hade han levt den största delen av sitt liv tillsammans med andra och endast korta perioder i ensamhet.

Efter Buddhas död delades buddhismen så småningom i arton linjer. Dagens theravada och mahayana-traditioner bär på spår av dessa, men har samtidigt utvecklats lokalt på olika sätt.

Endast Buddha har kunnat förklara dharma (läran)

I buddhismen finns en grundtanke om att allt hänger samman och inget uppstår isolerat ur sig självt. Detta präglar också idén om hur själva läran kom till. Dharma är något som existerade före Buddha utan att vara förklarat för människor. Det fanns buddhor före Buddha som även de hade insyn i dharma. Men genom att verkligen förstå och kunna förklara dharma för människor bidrog Buddha på ett alldeles eget sätt.

Idag finns det skolor som helt utgår från Buddhas förmodade föregångare. Enligt många skolor har det funnits buddhor efter honom och det finns även buddhor som lever på jorden idag.

Det sägs också att i framtiden ska en alldeles särskild buddha komma som blir betydelsefull för världen: Metteyya (Maitreya på sanskrit).

ANNONS

ANNONS

Buddhismens utbredning idag

Det finns uppskattningsvis en halv miljard buddhister i världen, 99 procent av dem i Asien. Politiken och ekonomin skiljer sig åt i länderna och varje buddhistisk kultur har en egen lokal färg.

Theravada- och mahayanabuddhism är de stora huvudtraditionerna. Dessa båda har utvecklats olika i varje land och sedan påverkats av globaliseringens korsbefruktningar.

Theravada-traditionen kallas även för den södra traditionen eftersom den dominerar i länder som Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Laos och Kambodja.

Mahayana kallas den norra traditionen för att den finns i länder som Kina, Taiwan, Vietnam, Korea, Japan och Tibet.

Numera nämns allt oftare en tredje yngre tradition: tibetansk buddhism eller vajrayana. Den har länge ansetts höra till mahayanafamiljen men kallas allt oftare för en egen tradition.

På kartan syns slutligen också navayana eller neo-buddhism som grundades i Indien 1956. Den praktiseras främst av daliter (kastlösa).
 

Karta buddhismens spridning
Karta över de buddhistiska inriktningarnas spridning där 5% av befolkningen eller fler är buddhister. Kartan bör betraktas som ungefärlig.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vem var Siddharta Gautama och varför är han särskilt viktig i buddhismen?
   
 2. Vad innebär begreppet "nirvana" inom buddhismen?
   
 3. Hur var Siddharta Gautamas uppväxt och vad fick honom att söka en annan väg i livet?
   
 4. Hur blev Siddharta Gautama Buddha? Beskriv händelsen eller processen.
   
 5. Nämn en stor skillnad mellan theravada- och mahayanabuddhism.
   
 6. Hur har buddhismen spridit sig i världen?

Ta reda på:

 1. Finns det några kända personer idag som identifierar sig som buddhister? Hur påverkar det deras liv och arbete?
   

 

BokomslagText: Kristin Olson, journalist och författare.

Kristin Olson diskuterade buddhism och samhället i P1:s Människor och tro 30 maj 2019, tema: människovärde. https://sverigesradio.se/avsnitt/1294471

Faktatexten ingår i boken Makt och medkänsla - reportage om engagerad buddhism.

Västvärldens bild av buddhismen är starkt förknippad med inre sökande och en stilla bortvändhet från världen runt omkring. En ”typisk” buddhist är lugn och leende trots miljöhot, våld och förtryck.

Journalisten och biståndsarbetaren Kristin Olson har under lång tid rest runt i Asien och träffat buddhistiska ledare som inte alls avskärmar sig. Tvärtom drivs de av ett djupt engagemang i samhället och vill påverka sin omvärld i en positiv riktning. Den här boken är en samling möten med företrädare för rörelsen engagerad buddhism. De är ledare som gjort skillnad i länder som Japan, Indien, Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Vietnam och även i väst. Flera är pionjärer som både har hyllats internationellt och mordhotats för sitt arbete. De berättar själva om sin inspiration från vad de ser som buddhismen kärna, och om sina metoder.

Kristin Olson deltar i arbetet och ger en bred och pedagogisk introduktion till buddhism, påverkansarbete, mänskliga rättigheter och globala demokratifrågor. Vi får också möta negativa sidor av buddhismen. Hur kan det till exempel vara möjligt att munkar inom denna till synes fridfulla religion vid flera tillfällen varit drivande i skoningslös förföljelse av icke-buddhister?

Makt och medkänsla

Senast uppdaterad: 29 oktober 2023
Publicerad: 13 maj 2019

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S

Kortfattat om buddhismens lära, etik och riktningar

Den ursprungliga buddhistiska läran, som brukar karakteriseras som en gyllene medelväg mellan det...

L

Ashoka - Indiens förste kejsare

Indiens förste kejsare, Ashoka (304-232 f.Kr), anses av många vara en av de mest exemplariska...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Buddhismens grunder

Buddhismens lära betonar att det främst är genom etiska handlingar (karma) som buddhisten kan nå upplysning (nirvana)....

Re

Buddhismens historia

Buddhismen har sina rötter i hinduismen och är uppkallad efter sin grundare Siddharta Gautama som föddes under 400-...

Relaterade taggar

Re
Idé

Idéhistoria

Idéhistoria handlar om hur människor uppfattar sig själva och världen. Idéhistoria är historien om...

Re
buddha

Buddha

Buddhismen uppkom i nordöstra Indien på 400-talet f.Kr. Grundaren hette Siddharta Gautama (ca 490-...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Buddha och buddhismens lära

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-05-31

Julia, Mattias och Kristoffer ger en kortfattad presentation av Siddharta Gautama (Buddha) och vad han lärde ut, det som blev buddhism.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Världsreligionernas gudsuppfattning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-02

Julia, Kristoffer och Mattias diskuterar de fem världsreligionernas gudsuppfattning. Hur ser man på Gud inom de monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam? Vilken gudsuppfattning råder inom hinduismen? Och tror man på gudar överhuvudtaget inom buddhismen?

+ Lyssna