M

Vitrysslands geografi

Antal invånare: 9 507 880 (2017)
Huvudstad: Minsk

Geografi

Vitryssland är knappt hälften så stort som Sverige. Det gränsar till EU-staterna Lettland, Litauen och Polen i norr och väster, samt till Ukraina och Ryssland i söder och öster.

Antal invånare: 9 507 880 (2017)
Huvudstad: Minsk

Geografi

Vitryssland är knappt hälften så stort som Sverige. Det gränsar till EU-staterna Lettland, Litauen och Polen i norr och väster, samt till Ukraina och Ryssland i söder och öster.

ANNONS

ANNONS

Vitryssland som saknar kuster har gott om sjöar, kärr och träskmarker. Landskapet är övervägande flackt men en låg bergås löper diagonalt från väster till öster. I norr består landskapet till stor del av sjöar och skogsklädda kullar. I söder utbreder sig låglänta träskmarker runt floden Pripjat. Tusentals sjöar och mindre vattendrag sätter sin prägel på landskapet. Vitrysslands största floder är Dnepr med bifloderna Sozj och Pripjat, samt Dvina och Neman.

Stora obebodda skogar upptar mer än en tredjedel av landytan. I norr växer främst barrträd men även björk och alar, i söder finns stora lövskogar. Längst i väster på gränsen till Polen ligger nationalparken Belavezjskaja Pusjtja. Där finns vackra urskogar med många sällsynta djur, bland annat Europas största bestånd av visenter (europeiska bisonoxar).

Vitrysslands flagga.

Klimat

Vitryssland har övervägande inlandsklimat, men tack vare närheten till Östersjön är det ofta varmt och fuktigt på somrarna. Vintrarna kan vara mycket kalla.

Naturtillgångar och energi

Vitryssland är relativt fattigt på naturtillgångar med undantag för främst torv och pottaska (kaliumkarbonat). För sin energiförsörjning är landet starkt beroende av import av naturgas från Ryssland.

Jordbruk

I Vitryssland finns bördiga jordar och nästan hälften av landet är uppodlat. Jordbrukets andel av bruttonationalprodukten (BNP) har dock sjunkit rejält sedan självständigheten 1991.

ANNONS

ANNONS

Industri

Vitryssland har en ganska stor verkstadsindustri med tillverkning av bland annat lastbilar, traktorer och stridsvagnar, samt kemisk industri med framställning främst av konstgödsel. Järn- och ståltillverkningen har också blivit en viktig sektor. Industrin domineras fortfarande av stora, statliga företag.

Turism

Få utlänningar söker sig till Vitryssland. Flera av storstäderna inklusive huvudstaden Minsk bombades under andra världskriget och saknar historisk charm. På landsbygden finns dock en del slott att se; två slottsanläggningar som ätten Radziwill ägt i västra delen av landet finns upptagna på FN:s världsarvslista. Vitryssland har också ett vackert landskap med många sjöar och floder.
 

Besök Landguiden och läs mer om Vitryssland.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 21 januari 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Vitrysslands geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Vitrysslands historia

Historia om Vitryssland. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Fakta om Vitryssland

Aktuell samhällsfakta om Vitryssland. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...