M

Vitrysslands geografi

Antal invånare: 9 507 880 (2017)
Huvudstad: Minsk

Geografi

Vitryssland är knappt hälften så stort som Sverige. Det gränsar till EU-staterna Lettland, Litauen och Polen i norr och väster, samt till Ukraina och Ryssland i söder och öster.

Vitryssland som saknar kuster har gott om sjöar, kärr och träskmarker. Landskapet är övervägande flackt men en låg bergås löper diagonalt från väster till öster. I norr består landskapet till stor del av sjöar och skogsklädda kullar. I söder utbreder sig låglänta träskmarker runt floden Pripjat. Tusentals sjöar och mindre vattendrag sätter sin prägel på landskapet. Vitrysslands största floder är Dnepr med bifloderna Sozj och Pripjat, samt Dvina och Neman.

Antal invånare: 9 507 880 (2017)
Huvudstad: Minsk

Geografi

Vitryssland är knappt hälften så stort som Sverige. Det gränsar till EU-staterna Lettland, Litauen och Polen i norr och väster, samt till Ukraina och Ryssland i söder och öster.

Vitryssland som saknar kuster har gott om sjöar, kärr och träskmarker. Landskapet är övervägande flackt men en låg bergås löper diagonalt från väster till öster. I norr består landskapet till stor del av sjöar och skogsklädda kullar. I söder utbreder sig låglänta träskmarker runt floden Pripjat. Tusentals sjöar och mindre vattendrag sätter sin prägel på landskapet. Vitrysslands största floder är Dnepr med bifloderna Sozj och Pripjat, samt Dvina och Neman.

Stora obebodda skogar upptar mer än en tredjedel av landytan. I norr växer främst barrträd men även björk och alar, i söder finns stora lövskogar. Längst i väster på gränsen till Polen ligger nationalparken Belavezjskaja Pusjtja. Där finns vackra urskogar med många sällsynta djur, bland annat Europas största bestånd av visenter (europeiska bisonoxar).

Klimat

Vitryssland har övervägande inlandsklimat, men tack vare närheten till Östersjön är det ofta varmt och fuktigt på somrarna. Vintrarna kan vara mycket kalla.

  Vitrysslands flagga.

  Naturtillgångar och energi

  Vitryssland är relativt fattigt på naturtillgångar med undantag för främst torv och pottaska (kaliumkarbonat). För sin energiförsörjning är landet starkt beroende av import av naturgas från Ryssland.

  Jordbruk

  I Vitryssland finns bördiga jordar och nästan hälften av landet är uppodlat. Jordbrukets andel av bruttonationalprodukten (BNP) har dock sjunkit rejält sedan självständigheten 1991.

  Industri

  Vitryssland har en ganska stor verkstadsindustri med tillverkning av bland annat lastbilar, traktorer och stridsvagnar, samt kemisk industri med framställning främst av konstgödsel. Järn- och ståltillverkningen har också blivit en viktig sektor. Industrin domineras fortfarande av stora, statliga företag.

  Turism

  Få utlänningar söker sig till Vitryssland. Flera av storstäderna inklusive huvudstaden Minsk bombades under andra världskriget och saknar historisk charm. På landsbygden finns dock en del slott att se; två slottsanläggningar som ätten Radziwill ägt i västra delen av landet finns upptagna på FN:s världsarvslista. Vitryssland har också ett vackert landskap med många sjöar och floder.
   

  Besök Landguiden och läs mer om Vitryssland.

   

  Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här
  Sidan uppdaterad: 19 januari 2019
  Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Länkar om Vitrysslands geografi

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Vitrysslands historia

  Historia om Vitryssland. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

  Fakta om Vitryssland

  Aktuell samhällsfakta om Vitryssland. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...