S
Tagg
Skribent

Nöteborgsfreden

Nöteborgsfreden eller Nöteborgstraktaten 1323 är den äldsta kända fredsuppgörelsen mellan svenskar och ryssar. Fredstraktaten är undertecknade mellan Sverige och republiken Novgorod i Nöteborg 1323.

Nöteborgsfreden fastställde den gräns som kom att gälla fram till 1595 (se karta). Originaldokumentet gick dock tidigt förlorat, vilket öppnade för svårslitna tolkningstvister. Ett problem är att man med gräns troligen avsett något annat än det som avses i modern folkrätt med en statsgräns. Snarare har det handlat om ekonomiska intressezoner inom vilka parterna tillerkänt varandra vissa rättigheter gällande beskattning, varuhandel m.m. Största delen av det territorium som delades blev dessutom först senare befolkat. Det var framför allt från svensk sida inflyttningen skedde, också till formellt ryska områden.

ANNONS

När fästningen Olofsborg (Nyslott) började byggas 1475 hävdade ryssarna att den låg på deras territorium. Någon gång mellan 1493 och 1504 tillkom i Viborg ett falskt Nöteborgstraktat, där gränsen justerats till Sveriges fördel. Sten Sture d.ä. har misstänkts för att ha legat bakom.

LÄS MER: Viborg

LÄS MER:
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Nöteborgsfreden.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
21 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Länkar om Nöteborgsfreden

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS