Bild:
M

Comorernas historia

De comoriska öarna tros ha varit bebodda från 500-talet. Under hela medeltiden kom nya folkgrupper från såväl afrikanska fastlandet som Mellanöstern. Från 1908 till 1975 var öarna en fransk koloni.

Comorernas första invånare var sannolikt malajer som invandrade omkring år 500, möjligen från Madagaskar. Efter dessa följde bantufolk från Östafrika. Under 1400- och 1500-talen började arabiska och persiska köpmän anlända till öarna och förde då med sig islam.

Comorerna blev ett centrum för handel med kryddor och slavar. Från 1780-talet kom öborna själva att hemsökas av slavjägare från Madagaskar.

Öarna var uppdelade i ett tiotal små områden styrda av varsin sultan med arabiska rötter. De låg ständigt i fejd med varandra, vilket underlättade för fransmännen att i mitten på 1800-talet ta kontroll över ön Mayotte och ett halvsekel senare även de övriga tre öarna. 1908 blev Comorerna formellt en fransk koloni. Kolonialmakten stödde sig på den gamla arabiska överklassen och slog skoningslöst ned de uppror som förekom. Stora delar av vinsten från plantagernas exportgrödor gick till Frankrike.

År 1961 fick Comorerna inre självstyre, men kraven på full självständighet växte. På 1960-talet bildades flera partier som dominerades av den konservativa och franskvänliga eliten. En självständighetsrörelse växte också fram bland comorier utomlands. Det kom dock att dröja ända in på 1970-talet innan självständighet kunde bli verklighet.

Läs i Landguiden om Comorernas historia från 1970 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

De comoriska öarna tros ha varit bebodda från 500-talet. Under hela medeltiden kom nya folkgrupper från såväl afrikanska fastlandet som Mellanöstern. Från 1908 till 1975 var öarna en fransk koloni.

Comorernas första invånare var sannolikt malajer som invandrade omkring år 500, möjligen från Madagaskar. Efter dessa följde bantufolk från Östafrika. Under 1400- och 1500-talen började arabiska och persiska köpmän anlända till öarna och förde då med sig islam.

Comorerna blev ett centrum för handel med kryddor och slavar. Från 1780-talet kom öborna själva att hemsökas av slavjägare från Madagaskar.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 10 juli 2013

Annons

Länkar om Comorernas historia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Comorerna. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Comorerna ur olika perspektiv.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Comorerna. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Comorernas geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Comorerna. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...