Vietnams historia - en översikt

Bild:
          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Vietnams historia från forntid till nutid. Vietnams historia har under större delen präglats av relationen till grannen i norr, Kina. Under 1000 år tillhörde norra Vietnam Kina men efter år 938 blev landet självständigt och kom att expandera söderut...

4
Average: 4 (1 vote)