Nyliberalismen

Nyliberalismen betraktas av sina anhängare som en återuppväckelse av den ursprungliga liberalismen.
S

Frihetsgudinnan används ibland som symbol för nyliberalismen.

Många som kallar sig liberaler skulle starkt motsätta sig detta påstående. Istället skulle de säga att nyliberalismen är en förvrängd och inskränkt ytterlighet av vissa liberala grundsatser, som på många sätt står för helt andra värderingar än den riktiga "socialliberalismen".

Nyliberalism vann gehör främst under 1980-talet, genom bl.a. ekonomen Milton Friedman.

Ideologins förespråkare tar avstånd från socialliberalism och med det John Maynard Keynes teori om att staten bör bedriva aktiv finanspolitik för att stävja hög- och lågkonjunktur, för att på så sätt hålla en stabil tillväxt. Förespråkarna för ideologin anser själva att nyliberalismen trots namnet är en återgång till den ursprungliga liberalismen. Nyliberaler tar också avstånd från John Stuart Mill.

ANNONS

ANNONS

Nyliberaler brukar förespråka en så kallad nattväktarstat, där statens och lagstiftarnas roll begränsas till att skydda individen mot förtryck och våld från andra, men där medborgarna i övrigt lämnas att leva sina liv efter eget huvud.

Bland socialister, socialdemokrater och globaliseringsmotståndare, är nyliberalism närmast ett skällsord. Ibland hävdas det att nyliberalismen i förlängningen har likheter med socialdarwinismen.

Text: Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.

Senast uppdaterad: 22 maj 2019
Publicerad: 5 januari 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

Sponsrad
M

Vilket ledarskap väljer vi?

Eleverna ska i kursen samhällskunskap 1b arbeta med komplexa samhällsfrågor och analysera dem...

ANNONS

Ämneskategorier

Liberalism

Liberalismen är en samhällsåskådning som betonar vikten av personlig och ekonomisk frihet i samhället.

Nationalekonomiska teorier

Nationalekonomiska teorier om självhushållning, penningekonomi, merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism,...

Relaterade taggar

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...