Keynesianismen, en fördjupning

Av: Magister Mitter |
Tid:
19:53
|
|
          

En fördjupande genomgång (19:53 min) där samhällskunskapsläraren Janne Mitterer redogör för keynesianismens grunder samt teorins styrkor, svagheter och konsekvenser.

5
Average: 5 (1 vote)