Buddhismen som vardagsreligion och världsreligion

Buddhismen utgör ett viktigt inslag i det religiösa landskapet i östra och sydöstra Asien. Traditionellt finns en buddhistisk församling som består av munkar, nunnor, lekmannabröder och lekmannasystrar. Deras liv styrs av en rad uppoffringar. Buddhismen är också genom sin estetik och symbolik tydlig för ögat i gatubilden. Vandrar man i Taipei, Bangkok eller Colombo lägger man snart märke till de många munkar och nunnor klädda i saffransgula mantlar som rör sig i vimlet.
S

Buddhistmunkar i Thailand.

I parker och den omkringliggande landsbygden finns pagoder eller stupor. På kullar och berg ser man buddhistiska tempel och längs vägarna finns monumentala statyer av olika buddhor. Även i butiker och restauranger ser man buddhor och bodhisattvor av sten, porslin eller plast som pryder hyllor. Förbipasserande hälsar ibland dessa statyetter med vördnad.

För svenska turister i länder som Thailand, Sri Lanka och Malaysia utgör buddhismen ett ofta spännande inslag i värdlandets kultur. Rundturer i turistområden i Sydostasien brukar innefatta besök i buddhistiska tempel.

ANNONS

ANNONS

Störst utbredning i Sydostasien

Buddhismen är en av världsreligionerna och man uppskattar att dess anhängare motsvarar ungefär sex procent av jordens befolkning. Sedan 1950 finns en organisation som förenar buddhister över hela världen, World Fellowship of Buddhists. Organisationen bildades i Colombo, nuvarande Sri Lanka, men har idag sitt huvudkvarter i Bangkok, Thailand.

Även om det finns buddhister i stort sett i alla länder över hela jorden, bor merparten av världens 350 till 500 miljoner buddhister i Asien. I flera länder dominerar buddhismen eller utgör ett starkt dominerande element och är en viktig komponent i den nationella identiteten. I länder som Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thailand, Kambodja, Taiwan och Japan är buddhismen betydelsefull på en rad områden och nivåer i samhället.

I Thailand är buddhismen statsreligion och omfattar närmare 95 procent av befolkningen. Här dominerade under 1000-talet fortfarande mahayanabuddhismen, men den kom under 1200-talet genom kungligt dekret att ersättas av den från Sri Lanka inkomna theravadatraditionen.

Buddhismen har ett stort inflytande i det thailändska samhället. Det är fortfarande en mycket utbredd sedvänja att låta familjens söner vistas en tid i kloster (som även fungerar som skola), och man vill gärna att åtminstone en son blir munk.

På Sri Lanka är över 60 procent av landets befolkning buddhister. Den lankesiska staden Anuradhapura utgör ett viktigt rituellt centrum för världens buddhister och dit kommer årligen stora skaror pilgrimer.

Förföljelser under kommunistregimer

Under det senaste århundradet har buddhismen tidvis varit utsatt för förföljelser, vilket förstås påverkat möjligheterna att utöva religionen i en rad länder. Det gäller i synnerhet kommunistiska länder som Mongoliet, Tibet, Kina, Nordkorea, Kambodja, Laos och Vietnam samt delar av forna Sovjetunionen. Så gott som samtliga tempel förstördes i Sovjetunionen under 1930-talet. Även i Kina har förödelsen varit omfattande, i synnerhet på 1960-talet i samband med den så kallade kulturrevolutionen.

1980- och 1990-talen medförde emellertid en liberalisering och i flera fall föll de gamla kommunistregimerna. Därmed har det exempelvis i Mongoliet och Ryssland blivit möjligt att på nytt fritt utveckla buddhismen.

Med demokratiseringen och lättnader har buddhismen också snabbt återtagit sin roll som en viktig och identitetsbärande religion. Endast i Nordkorea är buddhismen, och annan religion, fortfarande helt förbjuden och ersatt av den officiella ideologin juche.

ANNONS

ANNONS

En politisk roll

Buddhismen har också en viktig politisk funktion, dels som mobiliserande kraft i motståndsrörelser, dels i olika nationella projekt i Asien. I Kambodja agerade prins Sihanouk som ett slags bodhisattva på 1960-talet och strävade efter att utveckla en buddhistisk socialism i landet. Kriget i Sydostasien och de röda khmererna satte stopp för detta. De röda khmererna skövlade klostren och många helgedomar förstördes. Under de senaste årtiondena har landet på nytt normaliserats. I Kambodja finns ett av världens mest kända buddhistiska kloster, nämligen Angkor Vat, som nu håller på att återställas efter många år av förödelse.

Oppositionen mot kinesisk ockupation i dagens Tibet utövas i stor utsträckning av buddhistiska munkar. De organiserar demonstrationer och försöker på olika sätt visa motstånd mot ockupationsmakten, som svarar med regelrätta förföljelser. Många munkar har fängslats. Ledare för den tibetanska buddhismen är Dalai lama, som anses vara en inkarnation av barmhärtighetens bodhisattva, Chenresi. Efter den kinesiska invasionen i Tibet befinner sig Dalai lama med sin exilregering i Dharamsala, Indien. Den nuvarande Dalai lama (Tenzin Gyatso, född 1935) har sedan 2011 avsagt sig rollen som exilregeringens politiska ledare, men kvarstår som tibetanernas andlige ledare.

LÄS MER: Vardagsliv och samhället inom buddhismen

LÄS MER: Buddhism och politik

LÄS MER: Makt och medkänsla – reportage om engagerad buddhism

LÄS MER: Munkar och nunnor inom buddhismen

LÄS MER: Fakta om Tibet

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Ungefär hur många buddhister finns det och i vilken del av världen bor de flesta?
     
  2. Ge några exempel som visar hur olika kommunistregimer har utövat förtryck mot buddhister.
     
  3. Förklara på vilket sätt buddhismen under lång tid fungerat som en politisk kraft i kampen för Tibets självständighet.
     

 

Text: Ingvar Svanberg, forskare och lärare inom etnologi och etnobiologi vid Uppsala universitet.

 

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 15 september 2021

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

L

Munkar och nunnor inom buddhismen

Munk- och nunneidealet värderas högt inom buddhismen eftersom munkar och nunnor anses ha nått långt...

S

Buddhism och politik

Engagerade buddhister har olika syn på hur människor bäst påverkas men förenas av att de tycker att...

S

Makt och medkänsla – reportage om engagerad buddhism

En präst i Japan brevväxlar med självmordsbenägna för att hjälpa dem att hitta livslusten i ett...

L

Världsreligionernas syn på döden och begravning

Inom judendomen, kristendomen, islam, hinduismen och buddhismen förekommer olika sätt att se på...

L

Lätta fakta om världsreligionernas matregler

Matreglerna varierar inom de fem världsreligionerna. Kristendomen och buddhismen saknar i stort...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Vardagsliv och samhället inom buddhismen

Inom buddhismen är det Buddha, mästaren, som är föremål för vördnad och som buddhister vänder sig till i kulten....

Relaterade taggar