Munkar och nunnor inom buddhismen

Munk- och nunneidealet värderas högt inom buddhismen eftersom munkar och nunnor anses ha nått långt i vägen till upplysning.
L

I buddhistiska kulturer är det vanligt att man vid 12 års ålder upptas som novis (nybörjare) och efter att ha fyllt 20 år vigs till munk. Åldern som krävs för att genomgå dessa ceremonier kan variera i olika länder. De flesta återvänder dock till det vanliga livet efter novistiden.

Munkar

På många håll i östra och sydöstra Asien är det en utbredd sedvänja att unga pojkar ska tjäna som noviser vid ett buddhistiskt kloster. Under åtminstone några månader, gärna upp till ett år, är de anslutna till ett kloster och lever munkarnas enkla liv. Pojkarna får raka av håret och klä sig i den gula eller röda manteln. De får lära sig att avstå från olika saker och fostras i den buddhistiska traditionen och läran. Många återvänder efter några månader till det vanliga familjelivet. Några pojkar blir kvar i klostret och kan så småningom vigas till munkar.

Det varierar i olika länder, men på många håll kan noviserna (nykomlingarna/nybörjarna) inte bli munkar förrän de uppnått 20 års ålder. Män kan emellertid när som helst under livet ansluta sig till ett kloster och bli munkar.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Lekman/lekperson: En person som INTE är munk/nunna eller prästvigd.

Munkar och nunnor: Vägen till upplysning och nirvana är så svår att man måste bli munk eller nunna för att klara den. Detta synsätt gäller i synnerhet inom theravadabuddhismen (de äldstes skola). Att vara munk eller nunna är den högsta av alla existensformer. Buddha var också enligt traditionen mycket noga med att det skulle vara munkar som förde hans lära vidare. Munkens och nunnans levnadssätt är ett ideal för alla människor eftersom de anses ha kommit längst på vägen mot nirvana.

Sangha: I Östasien syftar sangha i regel på den buddhistiska gemenskapen av munkar och/eller nunnor. Bland västvärldens buddhister kan begreppet ibland syfta på hela den buddhistiska gemenskapen (inkl. munkar, nunnor och lekmän).

Det ger hög status åt familjen om en av sönerna väljer att bli munk, så det finns givetvis en viss press på pojkarna. På vissa håll är munkväsendet så utvecklat att i stort sett alla familjer har en medlem som tillhör ett kloster. Så var det tidigare i Mongoliet och Tibet, så är det fortfarande i det starkt buddhistiskt präglade lilla bergslandet Bhutan.

För dem som väljer munklivet blir tillvaron enkel. Munkar bor vanligen i sovsalar och ägodelarna är få, i stort sett bara manteln, tiggarskål, rakkniv, vattensil samt nål och tråd. De lever på det som vanliga människor skänker dem i form av mat och andra förnödenheter.

Nunnor

För kvinnor är reglerna strängare. Vanligtvis kan ogifta kvinnor inte bli noviser förrän vid 20 års ålder och kvinnor som varit gifta i många år måste först genomgå en prövotid innan de kan vigas. Nunnorna har också betydligt fler regler att följa än munkarna. Någon jämlikhet mellan de två kategorierna finns inte, nunnorna är underställda munkarna. Lär mer >

På vissa håll i den buddhistiska världen håller nunnorna numera på att bli dominerande. Så är det exempelvis på Taiwan, där andelen nunnor i klostren kan vara ända upp till 75 procent. Många av dessa nunnor har hög utbildning bakom sig.

Sangha

Munkar och nunnor ingår i en gemenskap eller församling, sangha, som också innefattar vanliga människor (lekmän och lekkvinnor). Som goda buddhister ska de senare visa frikostighet mot munkar och nunnor, bland annat genom att ge dem husrum och mat. Folket (lekpersonerna) ska i gengäld låta sig undervisas av munkar.

LÄS MER: Vardagsliv och samhället inom buddhismen

LÄS MER: Buddhismen (huvudtexten)

LÄS MER: Buddhismens grunder

LÄS MER: Buddhism och politik

ANNONS

ANNONS

Visste du att:

 • Kring en lokal kult av en populär kvinnlig bodhisattva, Guan Yin, i en by i södra Taiwan utvecklades för några decennier sedan en nunneorden som på många sätt revolutionerat kvinnornas roll inom buddhismen, men som också deltar i frigörelsearbetet i samhället som helhet. Rörelsen, ibland karakteriserad som en feministisk buddhistisk riktning, betonar utbildning och har genom Luminary International Buddhist Society fått internationell spridning.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Hur kan det gå till när en pojke/man vill bli munk?
   
 2. Vad gäller för kvinnor som vill bli nunnor?
   
 3. Vad är sangha?

Ta reda på:

 1. Nämn några orsaker till att relationen mellan nunnor och munkar inte är jämlik. Läs t.ex. här och här.

Fundera på:

 1. Varför tror du att det inom buddhismen ger hög status åt familjen om en av sönerna väljer att bli munk?
   

 

Text: Ingvar Svanberg, forskare och lärare inom etnologi och etnobiologi vid Uppsala universitet.
 

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 4 september 2020

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S

Buddhismen som vardagsreligion och världsreligion

Buddhismen är en av världsreligionerna och man uppskattar att dess anhängare motsvarar ungefär sex...

S

Buddhism och politik

Engagerade buddhister har olika syn på hur människor bäst påverkas men förenas av att de tycker att...

S

Makt och medkänsla – reportage om engagerad buddhism

En präst i Japan brevväxlar med självmordsbenägna för att hjälpa dem att hitta livslusten i ett...

L

Världsreligionernas syn på döden och begravning

Inom judendomen, kristendomen, islam, hinduismen och buddhismen förekommer olika sätt att se på...

L

Lätta fakta om världsreligionernas matregler

Matreglerna varierar inom de fem världsreligionerna. Kristendomen och buddhismen saknar i stort...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Vardagsliv och samhället inom buddhismen

Inom buddhismen är det Buddha, mästaren, som är föremål för vördnad och som buddhister vänder sig till i kulten....

Relaterade taggar