Påföljder, straff och vård

Av: So och Ikt-kanalen |
Tid:
9:53
|
|
          

Genomgång (9:53 min) där SO-läraren Mikael Larsson berättar om påföljder i det svenska rättsystemet på en grundläggande nivå. Omnämner även några brott och straff från historien.

4
Average: 4 (2 votes)