Hinduismens viktigaste heliga skrifter

Ingen religion har så många heliga skrifter som hinduismen. Som samlingsnamn för en del av denna litteratur använder man ordet Veda, som betyder vetande. Vedalitteraturen är skriven på sanskrit och anses ha tillkommit mellan åren 1500 och 400 f.Kr.
M

Stridsscen ur det jättelika diktverket Mahabharata.

Vedaböckerna består av flera samlingar. Äldst är Rigveda (sångernas veda) där vissa partier anses ha tillkommit före ariernas invandring (ca 1500 f.Kr). Hymner, sånger, böner och besvärjelser är en stor del av innehållet. Många av dessa är avsedda för offertjänsten, men fyller inte längre sin ursprungliga funktion eftersom vediska offer inte längre utförs.

Den mest lästa delen av Vedaböckerna är Upanishaderna, som består av dialoger mellan en lärare (guru) och elever. Ordet upanishad betyder ungefär "sitta ner framför". Dessa filosofiska skrifter anses tillkomna mellan år 1000 och 500 f.Kr. I Upanishaderna möter man tankarna om brahman (världssjälen) och atman (dess motsvarighet hos den enskilda människan). Här finner man också läran om själavandringen och karmas lag (se hinduismen samt hinduismens grunder).

ANNONS

ANNONS

Vid sidan av vedaböckerna finns även andra skrifter som spelar en stor roll i hinduernas fromhetsliv. Hit hör Mahabharata som är ett jättelikt diktverk med över 100 000 verser. I denna samling ingår den höges sång som idag är hinduismens mest lästa och betydelsefulla skrift. I den möter man tankarna om bhakti, den innerliga fromheten.

LÄS MER: Hinduismen

LÄS MER: Hinduismens grunder

LÄS MER: Vardagsliv och samhället inom hinduismen
 

Bhagadvadgita, scen
Bild: British Library
Scen ur Bhagavadgita. Hjälten prins Arjuna drar ut i strid i en släktfejd. Hans vagn körs av guden Krishna. När Arjuna upptäcker sina anhöriga i fiendehären grips han av tveksamhet och medlidande. Krishna uppmanar honom dock att låta tvivlet fara och kasta sig in i striden. Kroppen kan såras och dö men själen lever ändå vidare. Arjuna skjuter av en fiende hans huvud och mannens själ flyger upp och förenar sig med solen.

Bhagavadgita, Krishna och bhakti

I det enorma diktverket Mahabharata ingår Bhagavadgita som skrevs omkring år 300 f.Kr. I dikten berättas om guden Krishna och den osjälviska kärleken bhakti.

Krishna är guden som lär människorna att leva i kärlek (bhakti). Krishna avbildas ofta som en ung och vacker man. Det finns många berättelser om hans kärleksäventyr och hjältedåd. Diktverket Bhagavadgita är det viktigaste verket om Krishna.

Bhakti är sanskrit och betyder "lita på". Det är beteckningen för människans osjälviska tjänande kärlek till gud i ödmjukhet och tillgivenhet.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Vilka viktiga tankar inom hinduismen möter man i Upanishaderna?
     
  2. Vilken del av det jättelika diktverket Mahabharata är idag den mest populära skriften inom hinduismen? Försök också förklara varför den är så populär bland vanligt folk.
     

 

Text: Lennart Koskinen (teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap, läromedelsförfattare och f.d. biskop), Sören Levén (läromedelsförfattare och f.d. lärarutbildare), Börje Andersson (läromedelsförfattare) och Åke Magnusson (läromedelsförfattare) 
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet Vad ska man tro? Religionskunskap för gymnasieskolan (tidigare utg. av Almqvist & Wiksell).

Senast uppdaterad: 27 november 2023
Publicerad: 6 augusti 2020

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

L

Världsreligionernas syn på döden och begravning

Inom judendomen, kristendomen, islam, hinduismen och buddhismen förekommer olika sätt att se på...

L

Lätta fakta om världsreligionernas matregler

Matreglerna varierar inom de fem världsreligionerna. Kristendomen och buddhismen saknar i stort...

L

Kastsystemet i Indien

Det hinduiska kastsystemet delar in människorna i olika grupper (kaster). Allt beroende på hur...

L

Hinduismens viktigaste gudar

Det finns miljontals gudar inom hinduismen. Det finns gudar som bara dyrkas i en enda by. Andra är...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Vardagsliv och samhället inom hinduismen

Vardagsliv och religion i det indiska samhället. Här kan du läsa om kulten i hemmet, tempelbesök, olika regler i...

Re

Hinduismens grunder

Hinduismens lära i stora drag. Här berättas om skaparguden Brahma, hinduisk tidsuppfattning, världssjälen (brahman),...

Relaterade taggar

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Hinduismens grundtankar

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-01-18

Julia, Kristoffer och Mattias går igenom hinduismens grundtankar och berättar om reinkarnation, karma, kastsystemet och mycket annat.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Världsreligionernas gudsuppfattning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-02

Julia, Kristoffer och Mattias diskuterar de fem världsreligionernas gudsuppfattning. Hur ser man på Gud inom de monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam? Vilken gudsuppfattning råder inom hinduismen? Och tror man på gudar överhuvudtaget inom buddhismen?

+ Lyssna