Bild:
M

Burma idag

Antal invånare: 53 897 154 (2015)
Huvudstad: Naypyidaw

Befolkning

Uppgifter om antalet invånare i Burma och annan statistik är i många fall osäkra, bland annat beroende på att många har flytt eller arbetar utomlands.

Nästan en tredjedel av burmeserna är under 15 år och mindre än en av tio uppnår 60 års ålder.

Drygt två tredjedelar av invånarna tillhör bamarfolket som också kallas burmaner. De bor i huvudsak i låglandet, på den vidsträckta centralslätten kring Irrawaddy och Sittang.

I landet finns också cirka 100 officiellt erkända minoriteter.

Religion

En stor majoritet av burmanerna, arakaneserna, mon, shan och pa-o samt flertalet karener är buddhister av theravadaskolan, det vill säga samma typ av buddhism som förekommer i Thailand, Laos, Kambodja och Sri Lanka.

Politiskt system

År 2008 fick Burma en ny författning som banade väg för en övergång till civilt styre, och 2011 lämnade militärjuntan över makten till en civil regering. I november 2015 segrade det oppositionella NLD med bred marginal i parlamentsvalet och i april 2016 installerades NLD-politikern Htin Kyaw som president.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Den reformprocess som Burma genomgår håller på att förändra landets förhållande till omvärlden. Efter det att oppositionsledaren Aung San Suu Kyi och hennes parti NLD valdes in i parlamentet den 1 april 2012 har flera länder i västvärlden lättat på de sanktioner som de tidigare infört mot makthavarna i Rangoon.

Burmas relationer till Kina har i många år varit centrala, men regeringen har försökt skapa mer balans i sin utrikespolitik.

Ekonomi

Burmas ekonomi står på två ben. Den legala ekonomin präglas av jord- och skogsbruk, olje- och gasutvinning samt lättare industri. Vid sidan av den officiella delen finns en stor dold sektor som utgörs av smuggling av ädelträ, ädelstenar och opium. Denna sektor bedöms ofta omfatta lika stora värden som den ordinarie ekonomin.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Burmas geografi >

Utrikeshandel

Statens monopol på all export började luckras upp efter 1988. Monopolet finns dock kvar för flera av de viktigaste varorna.

Sociala förhållanden

Traditionellt har Burma varit ett socialt relativt jämlikt samhälle, åtminstone inom den burmanska majoritetsgruppen. De klyftor och sociala orättvisor som funnits tidigare har huvudsakligen haft en etnisk koppling: burmanerna har haft ett försprång före de etniska minoriteterna i alla sammanhang.
 

Besök Landguiden och läs mer om Burma.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 53 897 154 (2015)
Huvudstad: Naypyidaw

Befolkning

Uppgifter om antalet invånare i Burma och annan statistik är i många fall osäkra, bland annat beroende på att många har flytt eller arbetar utomlands.

Nästan en tredjedel av burmeserna är under 15 år och mindre än en av tio uppnår 60 års ålder.

Drygt två tredjedelar av invånarna tillhör bamarfolket som också kallas burmaner. De bor i huvudsak i låglandet, på den vidsträckta centralslätten kring Irrawaddy och Sittang.

I landet finns också cirka 100 officiellt erkända minoriteter.

Religion

En stor majoritet av burmanerna, arakaneserna, mon, shan och pa-o samt flertalet karener är buddhister av theravadaskolan, det vill säga samma typ av buddhism som förekommer i Thailand, Laos, Kambodja och Sri Lanka.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Burma

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Burma. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter i Burma. Du hittar också en del annan historia och samhällsfakta om landet.

Spara som favorit
          

På Röda Korsets hemsida behandlas mänskliga rättigheter utifrån tydliga exempel och aktuella händelser. Här kan du läsa mer om just nu pågående katastrofer och krishärdar, men också studera olika teman direkt kopplade till enskilda mänskliga rättigheter.

Spara som favorit
          

På SIDA:s webbsida hittar du fakta och aktuell information som bl.a. handlar om fattigdom och utvecklingssamarbete i Asien. Här kan du läsa om ekonomisk tillväxt för minskad fattigdom, hälsa och utbildning, naturresurser och miljö, ekonomiska reformer, demokratiska reformer och mänskliga rättigheter m.m. SIDA, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Burma ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Burma ur olika perspektiv. Burma (officiellt Republiken unionen Myanmar ; Myanmar är en beteckning som införts av den sittande militärregimen; oppositionen använder namnet Burma) är det till ytan största landet på det sydostasiatiska fastlandet...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Burma. Här kan du läsa kortfattat om landets politik, samhälle, historia, geografi m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Burmas geografi ur olika perspektiv.

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit Buddha. Buddhismen är en...

Om BNP, skillnaden mellan u-länder och i-länder, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt organisationers arbete för att förbättra...

Fördjupa dig i Burmas (Myanmar) historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.