Bild:
M

Trinidad och Tobago idag

Antal invånare: 1 360 088 (2015)
Huvudstad: Port of Spain

Befolkning

Trinidad & Tobago har den mest blandade befolkningen i Karibien. Landets ursprungsfolk, arawak- och karibindianerna, föll offer för den europeiska kolonisationen från 1500-talet och framåt, och idag finns endast en liten spillra kvar av dessa folk.

Religion

Omkring hälften av invånarna beräknas vara kristna. Den största gruppen är katoliker, protestanterna är nästan lika många. En dryg femtedel av befolkningen är hinduer och det finns också en grupp muslimer.

Den etniska mångfalden på Trinidad & Tobago speglas i religionsutövandet, bland annat i en rik flora av festivaler.

Politiskt system

Enligt författningen från 1976 är Trinidad & Tobago en självständig republik inom Samväldet med en president som statschef och ett tvåkammarparlament. Sedan 1987 är Tobago självstyrande.

Partipolitiken är till stor del uppdelad efter etniska skiljelinjer: Folkets nationella rörelse (PNM) har sitt främsta stöd bland afro-trinidadier, medan Förenade nationella kongressen (UNC) traditionellt haft sin bas bland indo-trinidadier.

Den knarkrelaterade brottsligheten är hög och korruptionen omfattande.

Dödsstraff har återinförts men sedan 1999 har inga avrättningar skett.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Trinidad & Tobago har länge haft nära ekonomiskt och politiskt samarbete med de karibiska grannstaterna i det regionala samarbetsorganet CARICOM (Caribbean Community and Common Market).

Landet låg 2005 i täten för att CARICOM skulle bilda en gemensam inre marknad, vilket skedde 2006 då CSME (Caribbean Single market and Economy) skapades. Syftet med samarbetet är ökad rörlighet av kapital och arbetskraft för att stärka regionens ekonomier.

Ekonomi

Trinidad & Tobago har en av de starkaste ekonomierna i Västindien. Den bygger framför allt på olje- och gasproduktion, som 2007 svarade för omkring 40 procent av bruttonationalprodukten (BNP) och 80 procent av exporten men bara 4 procent av sysselsättningen.

Medan vissa ekonomiska sektorer, såsom byggbranschen och transportsektorn, fått draghjälp av den expanderande olje- och gasindustrin, har tillverkningsindustrin hamnat på efterkälken och jordbruket närmast försummats.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Trinidads och Tobagos geografi >

Utrikeshandel

Olja- och naturgas svarar för huvuddelen av exportinkomsterna. Trinidad & Tobago är en av världens största producenter av flytande naturgas.

Trinidad & Tobago har ett ekonomiskt partnerskapsavtal med EU (EPA) sedan 2008 som gör att landet slipper betala tull på varor till EU-länderna.

Sociala förhållanden

Tack vare olje- och gastillgångarna är Trinidad & Tobago ett av de rikaste länderna i Karibien och medelinkomsten är relativt hög. Inkomsterna har emellertid inte kommit alla till del. Narkotikarelaterat våld är ett stort problem liksom våld mot kvinnor.
 

Besök Landguiden och läs mer om Trinidad och Tobago.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 1 360 088 (2015)
Huvudstad: Port of Spain

Befolkning

Trinidad & Tobago har den mest blandade befolkningen i Karibien. Landets ursprungsfolk, arawak- och karibindianerna, föll offer för den europeiska kolonisationen från 1500-talet och framåt, och idag finns endast en liten spillra kvar av dessa folk.

Religion

Omkring hälften av invånarna beräknas vara kristna. Den största gruppen är katoliker, protestanterna är nästan lika många. En dryg femtedel av befolkningen är hinduer och det finns också en grupp muslimer.

Den etniska mångfalden på Trinidad & Tobago speglas i religionsutövandet, bland annat i en rik flora av festivaler.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Trinidad och Tobago

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Trinidad och Tobago. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Trinidad och Tobago. Läs kortfattat om Trinidad och Tobagos historia och landet idag.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Trinidad och Tobago ur olika perspektiv. Trinidad och Tobago, formellt Republiken Trinidad och Tobago, är en stat som består av två stora och 21 små öar i Västindien; Trinidad och Tobago. Ön Trinidad ligger 10 kilometer utanför Venezuelas kust. Tidigare var denna republik en brittisk koloni...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Karibiens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Trinidad och Tobago. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Geografi med fokus på Trinidad och Tobago. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Trinidad och Tobagos geografi ur olika perspektiv...