Industrialismens vinnare och förlorare

Av: Mik Ran |
Tid:
15:01
|
|
          

Genomgång (15:01 min) där SO-läraren "Mik Ran" berättar om industrialiseringen under 1800-talet och dess sociala och politiska inverkan på samhället. Här berörs även de tre politiska ideologierna: konservatismen, liberalismen och socialismen.

3
Average: 3 (5 votes)