Hur Sverige styrs - viktiga begrepp, del 1

Av: Daniel Johansson |
Tid:
8:29
|
|
YouTube
          

Genomgång (8:29 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega redogör för några viktiga begrepp kring arbetsområdet "Så styrs Sverige". Här förklaras kortfattat: ideologi, parti, statsskick, grundlagar, parlamentarism, makt, riksdag, regering, utskott, minister, departement, 

4.25
Average: 4.3 (4 votes)