Tulpangalenskapen och dess efterföljare - om finansbubblornas historia

          

Essä på Peter Englunds hemsida där du bl.a. kan läsa om tulpanmanin i Nederländerna på 1630-talet som kan betraktas som historiens första finansbubbla.

4
Average: 4 (1 vote)