Nederländsk kolonialism i Asien, del 1: 1600-1800

Av: Tobias Kjellström |
Tid:
14:06
|
|
          

Första delen (14:06 min) av läraren Tobias Kjellströms föreläsning om nederländsk kolonialism. Här berättas om den holländska kolonialismen i ostasien från 1600-talet till 1800. Fokus ligger på Indonesien.

4.666665
Average: 4.7 (3 votes)