Ekonomisk historia: tidigmodern tid 1500-1700 - upptäckter, kapitalism och merkantilism

Av: Anders Larsson |
Tid:
11:22
|
YouTube
          

Föreläsning (11:22 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar kortfattat om den tidigmoderna tiden ur ett ekonomiskt perspektiv. Fokus ligger på de geografiska upptäckterna och kapitalismens uppkomst. Filmen riktar sig till gymnasiet.

3.833335
Average: 3.8 (6 votes)