Om utsatta barn och barns rättigheter

          

På UNICEF:s webbsida hittar du massor av fakta om barns rättigheter. Här kan du också läsa om barns förhållanden och om utsatta barn runt om i världen. UNICEF (the United Nations Children's Fund) arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. Se även barnkonventionen: www.unicef.se/barnkonventionen

4
Average: 4 (1 vote)