Mänskliga rättigheter och barnets rättigheter

M

På Regeringskansliets webbsida finns en lättläst faktatext i pdf-format (24 sid) om barns rättigheter. Texten förklarar konventionen om barnens rättigheter punkt för punkt. I barnkonventionen samlas för första gången alla rättigheter som gäller för alla barn och ungdomar upp till 18 år.

Senast uppdaterad: 4 februari 2019
Publicerad: 12 juni 2007

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Relaterade taggar

Mobbning och kränkningar

Diskriminering och trakasserier är beteenden som har samband med någon av diskriminerings-grunderna...