Mänskliga rättigheter och barnets rättigheter

          

På Regeringskansliets webbsida finns en lättläst faktatext i pdf-format (24 sid) om barns rättigheter. Texten förklarar konventionen om barnens rättigheter punkt för punkt. I barnkonventionen samlas för första gången alla rättigheter som gäller för alla barn och ungdomar upp till 18 år.

4
Average: 4 (1 vote)