Internationella organisationer

Bild:
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbsida som fokuserar på internationel säkerhetspolitik. Här kan du också lära dig mer om internationella organisationer, framförallt om: FN, NATO, OSSE, WTO, WHO och Världsbanken.

4.666665
Average: 4.7 (3 votes)