Hur Sverige styrs - viktiga begrepp, del 2

Av: Daniel Johansson |
Tid:
9:13
|
|
YouTube
          

Genomgång (9:13 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega redogör för några viktiga begrepp kring arbetsområdet "Så styrs Sverige". Här förklaras kortfattat: EU, kommunen, landsting, proposition, motion, förvaltning, offentlighetsprincipen, informationssamhälle, public service, infotainment, propaganda, opinionsbildning, granskning och censur.

3
Average: 3 (2 votes)