Historiska källor

Av: Mikael Bruér |
Tid:
9:19
|
|
          

Genomgång (9:19 min) av SO-läraren Mikael Bruér som går igenom hur man tolkar historiska källor. Här berättas om vad en källa är, historisk forskning, tolkning av källor samt historikerns uppgift.

5
Average: 5 (1 vote)