Historisk källkritik

Av: Mattias Axelsson |
Tid:
21:56
|
YouTube
          

Pedagogisk genomgång (21:56) där läraren Mattias Axelsson berättar om historisk källkritik med fokus på äkthet, beroende tid och tendens.

4.31579
Average: 4.3 (19 votes)