EU:s utvecklingspolitik

Bild:
          

På EU:s webbportal kan du läsa om Europeiska unionens biståndspolitik. EU är världens främsta givare av utvecklingsbistånd. Målen för EU:s utvecklingssamarbete är att minska fattigdomen, skapa hållbar ekonomisk och social utveckling, bidra till utvecklingsländernas integration i världsekonomin samt stärka demokratin och rättsstatsprincipen...

4
Average: 4 (1 vote)