Etik och moral - föreläsningar

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Etiska teorier och normativ etik

Etiska förhållningssätt och etiska problem. Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och...

Djuretik

Har människan rätt att sätta sig över alla andra levande varelser och bestämma över djurs liv för att gynna oss själva?

Relaterade taggar

Dokumentär och film

Film som historieberättande medium är en populär underhållningskälla, men fungerar också bra i...

Flipped Classroom

Flipped Classroom eller "flippat klassrum" är en pedagogisk modell där läraren använder digitala...

Pliktetik (regeletik)

Plikten, normen, avgör vilken handling som är den rätta. Pliktetik eller regeletik innebär att...

Dygdetik

Har man tränat sig att leva dygdigt så gör man automatisk de rätta handlingarna, enligt dygdetiken...