Att värdera historia

Av: Joakim Wendell |
Tid:
15:40
|
YouTube
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (15:40 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om hur man kan göra en värdering av en historisk händelse. Varför värdera historia? Hur gör man en värdering? Här ges också olika perspektiv samt ett exempel där den ryska revolutionen bedöms - var det bra eller dåligt att den inträffade med tanke på dess följder och påverkan av historien?

4
Average: 4 (2 votes)