ANNONS

ANNONS

Nya artiklar

M
Historia

Fängelse som straff - från kroppsstraff till isolering i cell

av: Malin Wahl
2023-01-18

Om du begår ett brott riskerar du att bli dömd till fängelse. Men staten har inte alltid använt sig av samma frihetsberövande fängelsestraff som vi har idag. Fram till en bit in på 1800-talet användes istället offentliga kropps- och skamstraff som verkställdes inför publik i syfte att avskräcka. I samband med samhällets modernisering under 1800-talet ansågs dessa offentliga straff alltmer otidsenliga. Riksdagen beslutade därför 1840-1841 att reformera det svenska straffsystemet i grunden. Vi ska i den här artikeln titta lite närmare på allt detta och mycket annat som berör äldre tiders straffsystem...

+ Läs mer

S
Historia
Bild: Schillerwein

Kejsarinnan Matilda

av: Stefan Högberg
2023-01-15

Medeltidens mäktiga kvinnor var vanligen inhoppare för män. När adelsmannen befann sig på resa, satt fängslad eller hade avlidit behövde någon gå in i hans ställe, och fanns det ingen vuxen son så var makan eller modern den logiska ersättaren - det finns en anledning till att den tidens mäktiga familjer har liknats vid vår tids familjeföretag. I den här artikeln kan du läsa om en kvinna som verkar ha struntat fullständigt i alla idéer om att hon skulle basera sin maktutövning på en man. Istället krävde hon Englands tron i sitt eget namn och hon har gått till historien som kejsarinnan Matilda...

+ Läs mer

ANNONS

ANNONS

M
Historia

Medeltidens tio viktigaste kvinnliga normbrytare

av: Stefan Högberg
2023-01-14

Det har funnits otaliga gränsöverskridande medeltida kvinnor, men vilka av dem som vi känner till har haft mest påverkan på historiens gång? I den här artikeln presenteras en topplista över den västeuropeiska medeltidens tio viktigaste - i betydelsen mest inflytelserika - kvinnliga normbrytarna. Att avgöra vem som påverkat historien mest är förstås egentligen omöjligt, men här kommer ett förslag...

+ Läs mer

S
Historia
Bild: Google Books

Kvinnliga korsfarare

av: Stefan Högberg
2023-01-14

Påven hade förmodligen inte tänkt sig att kvinnor skulle fara på korståg, men det gjorde de. Ett stort antal kvinnor följde med till krigszonen i östra medelhavsområdet, och kanske är det därför vi hittar ovanligt många kvinnliga krigare i källorna till korstågens historia...

+ Läs mer

ANNONS

ANNONS

Finska vinterkriget - Davids kamp mot Goliat

av: Carl-Henrik Larsson
2023-01-11

I november 1939 anfölls det på papperet militärt underlägsna Finland av jätten Sovjetunionen. Det som Stalin hade räknat med skulle bli en lätt seger, visade sig istället bli en utdragen kamp med enorm manspillan för Röda arméns del. Vi ska här följa de finska soldaternas beslutsamma kamp mot den ryska björnen i snö och kyla...

+ Läs mer

S
Historia

1 september 1939 - Tyskland anfaller Polen

av: Carl-Henrik Larsson
2023-01-09

Den 1 september 1939 anföll Hitlers Tyskland grannlandet Polen. Två dagar senare förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland, och andra världskriget var därmed ett faktum. Vi ska här belysa dessa inledande händelser, men även se närmare på det komplicerade politiska och diplomatiska spel som föregick krigsutbrottet...

+ Läs mer

ANNONS

ANNONS

Året runt - dag för dag

28 januari
Bild:NASA

Virgil I (Gus) Grissom, Edward H White, II och Roger B Chaffee poserar inför några fotografer, den 27 januari 1967.

Amerikansk rymdkatastrof

av: Carsten Ryytty

Omkring kl 23.30 den 27 januari (universell tid) eller kl 00.30 den 28 januari (centraleuropeisk tid) 1967 omkom tre amerikanska astronauter när en explosion inträffade i en Apollokapsel som stod på en startplatta i cape Kennedy i Florida. De tre astronauterna, Virgil Grissom, Roger Chaffe och Edward White tänkte utföra en fingerad uppskjutning. Efter fem timmars träning skrek astronauterna: ”Vi har eld i kabinen”. En kortslutning hade startat en förbränning som ledde till en explosionsliknande brand. De tre astronauterna kunde inte göra något för att ta sig ut. De satt fastspända och förmodligen blev de medvetslösa efter några sekunder. Dödsorsaken uppgavs vara kvävning på grund av inandning av rök. Brandmännen hade ingen chans att rädda de tre instängda astronauterna. Hettan och röken var alltför kraftig. 26 brandmän rökförgiftades under försöken. Den amerikanska rymdfartsstyrelsen medgav senare att slarv och forcering av försök med Apollokapseln hade bidragit till olyckan. Det amerikanska rymdprogrammet hade krävt sina första offer.

ANNONS

Nytt lärarmaterial

Ljudbok om arbetslivet

av: Arena Skolinformation
2023-01-25

Nu finns materialet "Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen" inläst som ljudbok.

+ Läs mer

Ljudbok om arbetsmiljö

av: Arena Skolinformation
2023-01-25

Nu finns materialet "Arbetsmiljö – så funkar det" inläst som ljudbok.

+ Läs mer

Serie om arbetsmiljö

av: Arena Skolinformation
2023-01-25

I Arena Skolinformations tecknade serie om arbetsmiljö får du lära dig mer om lagar och regler kring arbetsmiljö och trakasserier.

+ Läs mer

Rätt till sexuell och reproduktiv hälsa - en mänsklig rättighetshistoria

av: Stockholmskällan
2023-01-22

Det här lektionsmaterialet utgår från historiska källor kring temat "mänskliga rättigheter - rätten till sexuell och reproduktiv hälsa" och inbjuder till reflektion över vår egen tids värderingar.

+ Läs mer

Tidernas Skåne : Källkritik och historiebruk

av: Regionmuseet Kristianstad
2023-01-19

Omfattande studiematerial med nyanserade och lärorika övningar om historisk källkritik och historiebruk.

+ Läs mer

ANNONS

Nya taggar

Nya Länkar

Annonser