Protestantismen och reformationen

På sajten Katolik.nu kan du läsa kortfattat om reformationen. Här får du veta varför Martin Luther ville att kyrkan skulle förändras. Reformationen är den term som sammanfattar det historiska skede då en del av Europa övergick från katolicism till protestantism. Detta var en lång och utdragen process som har sin bakgrund i en söndring och försvagning av den katolska kyrkan som märktes redan på 1200-talet och som slutligen på 1500-splittrade den kristna religionen i flera Europeiska länder...

Senast uppdaterad: 12 mars 2021
Publicerad: 16 april 2010

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Reformationen

Reformationen (1500-talet) var en tid då kyrkans makt minskade och många länder blev protestantiska.

Protestantismen

Protestantismen grundar sig på de tolkningar av kristendomen och de protester mot kyrkan som utformades under...

Relaterade taggar

Boktryckarkonsten

Den moderna tekniken att trycka böcker uppfanns i Europa av Johann Gutenberg vid mitten av 1400-...

Martin Luther

Martin Luther (1483-1546) var professor i teologi och församlingspräst i den tyska staden...

Jean Calvin

Medan lutherska kyrkor utbredde sig i Norden och norra Tyskland, kom de västeuropeiska ländernas...