Vad är grejen med tidigmodern tid?

Av: Mattias Axelsson |
Tid:
12:12
|
YouTube
          

En kortfattad genomgång (12:12) av gymnasieläraren Mattias Axelsson som berättar om den s.k. tidigmoderna tiden (ca 1500-1789) med fokus på den första delen: Reformationen, upptäcktsresor och vetenskapliga revolutionen.

4
Average: 4 (6 votes)