Källkritik

Infokoll är en webbresurs för dig som vill lära dig mer om källkritik, upphovsrätt och att söka information. Innehållet har utvecklats i ett samarbete mellan ämneslärare och bibliotekarier inom Umeå gymnasieskola. Syftet har varit att hitta metoder för att öka elevernas informationskompetens.

Senast uppdaterad: 30 mars 2021
Publicerad: 11 augusti 2011

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Historisk analys och begrepp

För en historiker är källorna utgångspunkten och grunden för historieskrivandet. Med hjälp av olika analysverktyg...

Relaterade taggar

Källvärdering och källkritik

Begreppet källvärdering har en mer positiv klang än begreppet källkritik och beskriver samtidigt...