Källkritik

          

Infokoll är en webbresurs för dig som vill lära dig mer om källkritik, upphovsrätt och att söka information. Innehållet har utvecklats i ett samarbete mellan ämneslärare och bibliotekarier inom Umeå gymnasieskola. Syftet har varit att hitta metoder för att öka elevernas informationskompetens.

Kategorier: Taggar:
5
Average: 5 (3 votes)