Indelning i historiska epoker

Av: Joakim Wendell |
Tid:
19:28
|
YouTube
          

I den här genomgången (19:28 min) berättar historieläraren Joakim Wendell om den västerländska epokindelningen och andra epokindelningar.

3
Average: 3 (7 votes)