Hundraårskriget och krigföring under högmedeltiden

          

Artikel i Gefle Dagblad där Lennart Ödeen berättar om krigföringen under senare delen av medeltiden ur ett ekonomiskt perspektiv. Fokus ligger på hundraårskriget mellan Frankrike och England 1337-1453 som egentligen inte var ett krig utan en serie krig...

4
Average: 4 (1 vote)