Historiesyn

M

Artikel i Wikipedia där du kan läsa i korta ordalag om vad som menas med begreppet ”historiesyn”. Här presenteras också några historiesyner.

Kategorier:
Publicerad: 6 april 2009

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Historiesyn

Om olika sätt att tolka historien. Tolkningen bestäms av vilka "glasögon" som används i den historiska analysen. Det...

Relaterade taggar