Historiesyn

M

Artikel i Wikipedia där du kan läsa i korta ordalag om vad som menas med begreppet ”historiesyn”. Här presenteras också några historiesyner.

Kategorier:
Publicerad: 6 april 2009

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

ANNONS

Ämneskategorier

Historiesyn

Om olika sätt att tolka historien. Tolkningen bestäms av vilka "glasögon" som används i den historiska analysen. Det...

Relaterade taggar