Historia och källkritik

          

På SO-läraren Mikael Bruérs webbplats hittar du en kortfattad faktasida om historia och källkritik. Här precenteras bl.a. källkritikens kriterier.

5
Average: 5 (1 vote)