Fotbollens religiösa dimensioner

          

Artikel i den katolska kulturtidningen Signum där du kan läsa om det heliga och det religiösa i det sekulariserade postmoderna samhället. Författaren gör här en jämförelse mellan fotbollens väsen och religion. Den som betraktar fotboll rätt och slätt som en idrottsgren, som underhållning eller som en affärsverksamhet förbiser dock dess sociala och i viss mån religiösa karaktär...

3.75
Average: 3.8 (4 votes)