En kamp för överlevnad

          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om allmogens hårda liv under medeltiden. Här berättas om medeltidsmänniskans vardag som var tämligen oromantisk och präglad av hårt arbete.

4
Average: 4 (1 vote)