Den kristna läran

          

På Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands hemsida hittar du ett lexikon med olika begrepp som kan relateras till kristendomen och kyrkan. I den här ingången finns artiklar med anknytning till den kristna läran. Här berättas om Augustinus, bikt, bön, dogmer, domedagen, exkommunikation, fasta, frälsning, förlåtelse, Guds rike, helgon, katekesen, martyrer, sakrament, treenighetsläran och mycket annat.

5
Average: 5 (2 votes)