Den kristna läran

På Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands webbplats hittar du ett lexikon med olika begrepp som kan relateras till kristendomen och kyrkan. I den här ingången finns artiklar med anknytning till den kristna läran. Här berättas om Augustinus, bikt, bön, dogmer, domedagen, exkommunikation, fasta, frälsning, förlåtelse, Guds rike, helgon, katekesen, martyrer, sakrament, treenighetsläran och mycket annat.

Senast uppdaterad: 31 mars 2021
Publicerad: 10 augusti 2012

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Kristendomens grunder

Kristendomens huvudlinjer. Här hittar du fakta om kristendomens troslära, seder och utövande i stora drag.

Relaterade taggar

Gudssyn eller gudsbild

En gudssyn eller gudsbild är hur Gud uppfattas i olika religioner - främst inom de monoteistiska (...