Vi & Dom - pedagogiskt material om hatbrott

av:
Polismyndigheten
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Alla människor är lika mycket värda, ändå delas människor in i Vi & Dom, där vissa anses vara bättre än andra. Varför blir det så?

I arbetsmaterialet får eleverna uppleva hatbrottets natur, veta mer om de bakomliggande mekanismerna och vilka konsekvenser hatbrott får för individer, grupper och samhället.

Genom personliga berättelser, aktuell forskning och diskussioner får eleverna reflektera kring ämnet.

Här hittar du allt material om Vi & Dom

Hemsida:
Uppdaterad: 13 september 2018
Publicerad: 12 september 2018

Liknande lärarmaterial 71 st

av:
Migrationsverket
av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
av:
FN:s utvecklingsprogram (UNDP)
av:
Forum för levande historia
av:
Utbildningsradion (UR)
av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
av:
Teskedsorden, Mångkulturellt centrum och Anna Lindh Foundation
av:
Arena Skolinformation

Sidor